Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Maikuu MaksuMaksjas segadused seadustega

Maikuu MaksuMaksjas segadused seadustega

Rubriik: EML

Värske ajakirjanumber vaatab Eesti maksuseaduseid ning toob välja kohad, mis tekitavad arusaamatusi ning mida võiks seega parandada.

PKF Estonia vandeaudiitor Rein Ruusalu käsitleb siirdehindade maksustamise aluspõhimõtetteid siseriiklikust aspektist lähtudes. Praegune süsteem, kus maksustamist rakendatakse kui täiendavat maksu, mõjub negatiivselt ettevõtluskliimale ning suurendab mõttetult halduskoormust. Maksumaksjatel on aga oluline meeles pidada, et maksustamine siirdehindade regulatsiooni alusel ei ole midagi lõplikku. Võimalik on rakendada nii asjaolude äralangemise sätet kui ka topeltmaksustamise vältimise sätet. EML juhatuse liige Lasse Lehis toonitab, et kui eksisteerib reaalne võimalus siseriiklikku tehingut maksustada, peavad ka topeltmaksustamise vältimise reeglid praktikas rakenduma sama efektiivselt.EML jurist Gaily Kuusik kirjutab sellest, et õiguskantsler tegi sotsiaalministrile EML avalduse põhjal märgukirja vanemahüvitise seaduse § 3 lõigete 7 ja 71 kohta, leides, et need sätted on vastuolus põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise põhimõttega. Nimelt võivad kaks varem võrdset palka saanud värsket ema saada erineva suurusega hüvitist seetõttu, et ühele emale maksis koondamishüvitise välja töötukassa, aga teisele tööandja.2009. aastal kehtima hakanud uus lähetuskulude hüvitamise määrus sisaldab mitmeid mõttetuid või ebakvaliteetse sõnastusega piiranguid.Rahandusministeerium ei reageerinud EML ettepanekutele vastavaid sätteid täpsustada või need üldse välja jätta. MaksuMaksja avaldab nüüd MTA kodulehel olevad selgitused nende sätete kohta.Lasse Lehis kirjutab ka tööandjatele muret tekitavatest MTA kirjadest, milles kahtlustatakse, et tegemist ei ole töötajate lähetusega, vaid et neile makstakse välismaal töötamise eest töötasu asemel maksuvaba päevaraha.Eksitavaks aspektiks võib olla see, et lähetuse mõiste Euroopa Liidu sotsiaalkindlustust reguleerivate määruste tähenduses ei ole sama, mis meie tööõiguse ja tulumaksuseaduse tähenduses.EML vanemjurist Martin Huberg tutvustab vedelkütuse seaduse muudatusi, mis peaksid lõpetama selles valdkonnas maksupettused, kuid on omajagu peavalu valmistanud ausatele väikeettevõtjatele. Nüüdseks on olemas ka tagatiste vähendamise kogemus.Lasse Lehis annab ülevaate koalitsioonilepinguga kavandatud maksumuudatuste täitmise käigust. Esimesed eelnõud on juba otsapidi Riigikogu menetluses ja sügiseks ilmselt ka seadusena vastu võetud. Seekordne MaksuMaksjas avaldatud uurimistöö kannab pealkirja „Tubakaaktsiisi laekumiste ja mõjude analüüs“, mille autor on Mirja Virve, kes saavutas 2010. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursil bakalaureuse- ja lõputööde kategoorias III koha.Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berkotelefon 626 4196, 53035 007margit@maksumaksjad.ee