Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Mai MaksuMaksja parema elu otsinguil

Mai MaksuMaksja parema elu otsinguil

Rubriik: EML

EML juhatuse esimees Lasse Lehis tõdeb, et riigi kulude kokkuhoid on kui lõputu seriaal, ning lisab ka omalt poolt paar ettepanekut kärbete tegemiseks. Nii mõnegi riigiasutuse maakondliku allasutuse saaks ühendada näiteks maavalitsusega, sihtasutuste ja äriühingute haldamine aga tuleks koondada ühe asutuse pädevusse, kelle töötajad täidaksid põhiliselt ka nõukogu liikmete kohad ja teeksid seda tööd oma palga eest.

OECD Eestit puudutava raporti (Economic Survey of Estonia, 2009) järgi peaks Eesti kaaluma äriühingu jaotamata kasumi tulumaksuvabastuse negatiivseid aspekte, eelkõige seda, et “kasumi lukustamine” ühte äriühingusse võib pärssida investeeringuid ja raha ümberjagamist teistesse sektoritesse, kus seda oleks rohkem vaja. EML juhatuse esimees Lasse Lehis esitab ettepaneku, et seda probleemi saaks kõige paremini lahendada dividendide tulumaksu vähendamise teel. Samuti ei maksa Eesti maksukeskkonna hindamisel kasumi maksuvabastust üle tähtsustada, vaid tuleb hinnata maksukoormust tervikuna. Olulisem on pigem tööjõumaksude, toote- ja ressursimaksude ning muude kulude (nt aktsiisid, riigilõivud, riiklikult reguleeritavad hinnad) osakaal. PricewaterhouseCoopers maksuosakonna juht Villi Tõntson tutvustab maksukeskkondade võrdleva uuringu Paying Taxes tulemusi, millest nähtub, et riikides, kus on hea elada, on ka ettevõtjal lihtne makse maksta. Autor soovib Eestilegi majanduse konkurentsivõimet tõstvat maksupoliitikat, mis vaataks kaugemale kui järgmine riigieelarve ning hindaks tehtavate otsuste laiemat mõju. Ernst & Young Baltic AS vanemkonsultant Margus Jõemaa kirjeldab uudset võimalust äriühinguid restruktureerida – need piiriüleselt ühendada. Sellest võidavad nii ühendatava äriühingu aktsionärid, kes saavad osaluse suuremas ja tugevamas äriühingus, kui ka ühineva äriühingu aktsionärid, kelle omatud äriühing saavutab täiendava vara, kliendibaasi ja töötajate näol soodsama turupositsiooni. Samuti on kontsernisiseselt võimalik piiriülese ühinemisega vähendada äriühingute arvu ja seeläbi ka bürokraatlikke nõudeid kapitali suurusele. EML juhatuse esimees Lasse Lehis selgitab üksikasjalikult 1. juunist kehtima hakkavaid muudatusi füüsiliste isikutega seotud maksude arvestamises. Muutub nii töötaja kui tööandja töötuskindlustusmakse määr. Lisaks peatatakse sissemaksete tegemine kohustuslikesse pensionifondidesse ning aastast 2011 on sissemaksed senisega võrreldes poole väiksemad. Samuti tasub meeles pidada, et juunist 2009 kuni 2010. aasta lõpuni tehtud väljamaksetelt on peatatud sotsiaalmaksu osa kandmine pensionifondidesse. Ka pensionisammaste uuesti püsti upitamine on palgaarvestajale keerukas ja vaevaline. PricewaterhouseCoopers AS maksukonsultant Ain Veide tutvustab lugejatele ettevalmistamisel olevaid käibemaksuseaduse muudatusi. Need puudutavad kolme põhilist valdkonda: teenuse osutamise koha määramise reegleid, ühendusesiseste teenuste aruandlust ja käibemaksu tagastusmenetluse korraldamist. Lisaks on eelnõu koostamise eesmärgiks lahendada praktikas üleskerkinud probleeme. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196, 53035007 margit@maksumaksjad.ee