Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maamaksusoodustus naabri arvelt?

Maamaksusoodustus naabri arvelt?

Rubriik: Maaleht

Viio Aitsam kirjutab Maalehes, et Kuusalu vald arvab, et looduskaitsealade maamaksusoodustuse kompenseerimine kohalikele omavalitsustele ei ole õiglaselt korraldatud ning saatis järelepärimise õiguskantslerile.

Enne õiguskantsleri poole pöördumist suhtles vald rahandusministeeriumiga. Eriti on endine vallavanem, nüüd tööinspektsiooni peadirektori asetäitjana töötav Herko Sunts nördinud sellest, et ministeeriumi omavalitsuste talituse juhataja Sulev Liivik soovitas eelarves tekkinud auku lappida maamaksumäära tõstmisega vallas. “Kuusalu rahvalt tõmmataks kaks nahka korraga – esmalt seab riik maaomanike tegevusele suured piirangud ja siis peaksid teised maaomanikud riigi kehtestatud soodustused kinni maksma.” Soodustustega on kaetud ligi kolmandik (Lahemaa rahvuspark!) Kuusalu valla territooriumist ja nende tõttu jääb valla eelarvesse aastas laekumata ligi 1,5 miljonit krooni maamaksu. Loe täpsemalt: http://www.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=7580 EML juhib tähelepanu, et Kuusalul endal on maamaksuseaduse rakendamisega probleeme, mille lahendamiseks on õiguskantsler ka ettepaneku teinud. Vt ettepanekut siit.