Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maamaksuseaduse muudatused

Maamaksuseaduse muudatused

Rubriik: EML

Rahandusministeerium saatis eile ministeeriumide kooskõlastusringile ja partneritele (EML nende hulgas) arvamuse avaldamiseks maamaksuseaduse muutmise eelnõu, mille üheks eesmärgiks on maamaksu administreerimiskulude vähendamine.

Senised kolm maamaksu tasumise tähtaega asendatakse kahega ning seejuures tuuakse esimene tähtaeg ettepoole, samale ajale tuludeklaratsioonide esitamise tähtajaga. Maamaksu esimeseks tähtajaks jääb eelnõu kohaselt 31. märts, teiseks tähtajaks 31. august. Alla 1000-kroonine maamaks tuleb tasuda tervenisti esimesel tähtajal. Juhul kui maks ületab 1000 krooni, siis tuleb esimesel tähtajal maksta pool maksusummast, aga mitte vähem kui 1000 krooni. Seega peaks suurem osa maamaksust laekuma esimeseks tähtajaks.Eelnõu eeldatav jõustumisaeg on 2010. aasta 1. jaanuar. Maamaksuseaduse muutmise seadus koos seletuskirjaga on avaldatud e-õiguse andmebaasis: http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=266702