iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maamaksuseaduse kavandatavad muudatused

Maamaksuseaduse kavandatavad muudatused

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on ette valmistanud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu on koostatud erinevate kaitsealade maamaksuga maksustamise küsimuste täpsustamiseks.

Muudatused puudutavad maamaksuseaduse § 4, mis sätestab maamaksuvabastused. Hetkel kehtiva sätte kohaselt ei maksta maamaksu maalt, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud. Majandustegevuseks ei loeta kaitstava objekti säilitamiseks vajalikku, kaitse-eeskirjaga sätestatud kohustuslikku tegevust.

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt on MaaMS § 4 lg 1 p 1 „praktikas rakendatud kaitsealade ja püsielupaikade sihtkaitsevööndite suhtes osaliselt (mõnedel juhtudel on sihtkaitsevöönd maamaksust vabastatud ja mõnedel juhtudel mitte), seega on vaja seda võrdse kohtlemise tagamiseks täpsustada.“ Edaspidi plaanitakse maksuvabastus sätestada sõnaselgelt maale, millel seadusega või seaduses sätestatud korras on majandustegevus keelatud ning kaitsealade ja püsielupaikade loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maale. Lisaks eelnevale soovitakse muuta MaaMS § 4 lg 2, mis sätestab Vabariigi Valitsusele õiguse otsustada maale, millel on seadusega või seaduses sätestatud korras majandustegevus kitsendatud, soodusmaksumäära kehtestamise (vastavalt 25, 50 või 75% maksumäärast). Diferentseeritud maksusoodustus kaotatakse ning edaspidi makstakse alati maamaksu 50% maksumäärast piiranguvööndi maalt, hoiualade maalt, püsielupaiga piiranguvööndi maalt ja looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt. Seaduseelnõu seletuskirjas märgitakse, et muudatuse eesmärk on vältida olukorda, kus samaväärsete looduskaitsealade suhtes kehtivad erinevad soodusmäärad.

Eelnõus märgitakse, et „Muudatuse tulemusena ei suurene ühegi looduskaitseala maksukoormus – see jääb kas endiseks või väheneb. Maksukoormus väheneb nii nendel looduskaitsealadel, millelt seni on maamaksu tasutud 75% maamaksumäärast (eelnõu jõustumise järel 50% maamaksumäärast), kui ka nendel looduskaitsealadel, millelt seni tasuti maamaksu 25% maamaksumäärast (eelnõu jõustumise järel maamaksuvabastus). Samaks jääb maksukoormus nendel looduskaitsealadel, millelt juba praegu tasuti 50% maamaksumäärast.“ Lisaks märgitakse eelnõu seletuskirjas, et „Maamaksu laekumise vähenemist kohaliku omavalitsuse üksustele ei kompenseerita, sest tulenevalt maamaksuseadusest on kohaliku omavalitsuse üksustel võimalik suurendada maamaksu määra ja sellega tagada maksutulude laekumine eelnõu jõustumisele eelnenud mahus.“Seaduseelnõu plaanitakse jõustada 1. jaanuaril 2008.

Eelnõuga saab tutvuda e-Õiguse andmebaasis siit. Seaduseelnõu seletuskirja vt siit.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus