Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maamaksuga ei mängita

Maamaksuga ei mängita

Rubriik: Äripäev

Aleksei Lotman, Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees, Erakond Eestimaa Rohelised, kirjutab Äripäeva arvamusküljel, et küsimusele, kas otsustavalt tõsta maamaksu või see sootuks kaotada, on lihtne vastus: ei kumbagi! Mõlemal sammul oleks halvad tagajärjed nii loodusele kui kohaliku kogukonna arengule. Järsud muutused senises maamaksupoliitikas viiks meid säästva arengu teelt ära.

Kõrge maamaks teeks maast olulise kommertsinvesteeringu, soosides võimalikult intensiivset ja suurekäibelist majandamist. Ükski väiketalunik ega väiksema metsakinnistu omanik ei suudaks kõrge maamaksu tingimustes tulutoovalt toimetada. Maa muutuks väiketootjale liiga kalliks. Selle tagajärjel liiguks maa taludelt ja peremetsaomanikelt põllumajanduslike suurtootjate ja metsafirmade kätte, linnade läheduses ja rannikul aga hoopis kinnisvaraarendajate kätte. Ka linnades soosiks see viimase kui lapi täisehitamist. Tagajärg oleks äärmiselt ebasobiv nii sotsiaalselt kui ka looduse mitmekesisuse säilitamise seisukohalt. Maamaksu oluline alandamine või täielik kaotamine soosiks maa koondumist üksikute suurmaaomanike kätte, kes oleksid võimelised investeerima n-ö igaks juhuks. Maa muutuks suuromanike jaoks liiga odavaks. Paradoksaalsel kombel võib maamaksu kaotamine mõjutada maaomandit sarnaselt selle tunduvale tõusule. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3788/arv_kolumn_378801.html