Maamaksu tuleb sel aastal tasuda ligi 59 miljonit eurot

Maamaksu tuleb sel aastal tasuda ligi 59 miljonit eurot

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet saatis sel nädalal välja 192 320 paberil ja 192 844 elektroonilist maamaksuteadet, mille alusel kuulub tasumisele 58,7 miljonit eurot maamaksu.

Eelmise aastaga võrreldes on paberil maamaksuteateid ca 19% ja elektroonilisi maamaksuteateid ca 4% vähem. Maamaksu kuulub aga tasumisele ca 15% rohkem kui eelmisel aastal. Maamaksu ei määratud ja maksuteadet ei väljastatud juhul, kui maksusumma on väiksem kui 5 eurot.Kui kohalik omavalitsus otsustas kodualuse maa maksust vabastada omaniku avalduse alusel, kuid omanik jättis avalduse esitamata, said need omanikud ikkagi maamaksuteate. Näiteks kui maa on kaasomandis, kuid avalduse maamaksust vabastamise kohta esitas ainult 1 kaasomanik, sai avalduse mitteesitanud kaasomanik maamaksuteate ja maks kuulub tasumisele.Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et vastavalt maamaksuseadusele peab maksumaksja, kes ei ole 2012. aasta maamaksuteadet 25.veebruariks kätte saanud, teavitama sellest 30 päeva jooksul MTA piirkondlikku teeninduskohta. Kõige mugavam võimalus maksuteate kättesaamiseks ja ühtlasi kontaktandmete täpsustamiseks on teha seda e-maksuametis/e-tollis.Maamaksu tasumise tähtaeg tänavu on 2. aprillil. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 2. aprilliks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 1.oktoobriks. Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud maamaksu täies ulatuses üle kohalikele omavalitsustele.Arvestades 2012. aasta tulude deklareerimist järgmisel, 2013. aastal, palub Maksu- ja Tolliamet, et inimesed suhtuksid maamaksu tasumisse suure tähelepanuga. Ka järgmisel aastal saab enammakstud tulumaksu tagasi 5 tööpäevaga ainult sel juhul, kui tuludeklaratsioon on esitatud õigel ajal ja ajavahemikus 15. veebruarist 2012 kuni 14. veebruarini 2013 ei ole inimesel maksuvõlga. Just maamaksu mitmes osas tasumine võib aga teadmatusest inimestele võla tekitada ja takistada järgmisel aastal enammakstud tulumaksu kiiret tagastamist.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31947&tpl=1026