Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Lühidalt Soome sotsiaalkindlustusmaksudest 2014

Lühidalt Soome sotsiaalkindlustusmaksudest 2014

Rubriik: MTA

Soome seadusandluse kohaselt tuleb Soomes tehtud tööst maksta seaduses ette nähtud sotsiaalkindlustusmaksud, selgitatakse MTA kodulehel.

Soome seadusega ettenähtud sotsiaalkindlustusmaksud on:

  • tööpensioni kindlustusmaks,
  • õnnetusjuhtumi kindlustusmaks,
  • töötaja kollektiivne elukindlustusmaks,
  • töötuskindlustusmaks,
  • sotsiaalkaitse- ja haiguskindlustusmaks.

Lisainfo Soome sotsiaalkindlustusmaksudest Eläketurvakeskuse koduleheltja eestikeelset lugemist erinevate juhtumite jaoks, lihtsalt ja arusaadavalt selgitatud: Kas töötad Soomes – aja pensioniasjad kordaMTA: http://www.emta.ee/index.php?id=2520