Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Lugeja kirjutas Riigikogu liikmetele ja kõrgematele riigiametnikele eetikakoodeksi

Lugeja kirjutas Riigikogu liikmetele ja kõrgematele riigiametnikele eetikakoodeksi

Rubriik: Delfi

Delfi lugeja kirjutab: “Koostasin omapoolse eetikakoodeksi Riigikogu liikmetele ja teistele kõrgetele riigiametnikele. Koodeksi eesmärk on anda neile raamistik käitumisotsuste tegemiseks nii teenistuses kui vabal ajal. Eetikakoodeks tugineb meie kultuuriruumi headele tavadele, üldtunnustatud moraalinormidele ning Riigikogu liikmete ja teiste kõrgete riigiametnike töö iseloomule. Eetikakoodeks täpsustab ja täiendab avaliku teenistuse eetikakoodeksis sätestatut”

Loe eetikakoodeksit siit: http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/lugeja-kirjutas-riigikogu-liikmetele-ja-korgematele-riigiametnikele-eetikakoodeksi.d?id=67760531