iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Lepet rikkunud omavalitsused kaotasid õiguse e-andmetele

Lepet rikkunud omavalitsused kaotasid õiguse e-andmetele

Rubriik: MTA

Maksuhaldur peatas seoses kokkuleppe rikkumisega Maardu linnavalitsuse ning Vändra- ja Ruhnu vallavalitsuse elektroonilise ligipääsu Maksukohustuslaste registri andmetele.

Maksu- ja Tolliametil on kohalike omavalitsustega sõlmitud lepingud, millega on omavalitsuste volitatud töötajatele antud juurdepääs infole isikute sissetulekute kohta, tingimusel, et valla- või linnavalitsus kasutab infot seoses füüsilisele isikule toetuse määramise või muu materiaalse abi osutamisega. Nimetatud e-teenust pakub MTA omavalitsustele alates 2007. aasta augustist. Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enriko Aava sõnul oli rutiinse kontrolli käigus mitme omavalitsuse puhul tekkinud kahtlus andmete väärkasutuses.

Novembris viis Maksu- ja Tolliameti sisekontrolli osakond läbi kontrolli, mille tulemusena tuvastati viie kohaliku omavalitsuse osas isikuandmete väärkasutamine. “Kuna kolm omavalitsust - Maardu linnavalitsus, Vändra vallavalitsus ja Ruhnu vallavalitsus - ei ole maksuhalduriga sõlmitud lepingust kinni pidanud, oleme sunnitud internetipõhise ligipääsu Maksukohustuslaste registrile nendele omavalitsustele sulgema,” nentis Aav. “Maksu- ja Tolliameti jaoks on äärmiselt oluline, et meie klientide isikuandmed oleksid kaitstud, seepärast suhtume võimalikesse maksusaladuse rikkumistesse ülima tõsidusega,” toonitas Aav ja lisas, et pisteliste kontrollidega jätkab amet ka edaspidi. KOV-ide ja MTA lepingud sisaldavad punkti, mille kohaselt on maksuhalduril õigus saada omavalitsustelt igakülgset informatsiooni kokkulepet puudutavates küsimustes ning punkti, mis annab ametile õiguse katkestada koheselt juurdepääs maksukohustuslaste registrile, kui juurdepääsu kasutaja ehk omavalitsus kuritarvitab kokkuleppega antud õigusi.

“Eelpool mainitud omavalitsused ei ole kahtluste tekkimisel maksuhalduri märgukirjadele reageerinud või ei ole rakendanud piisavaid meetmeid andmete õiguspärase kasutamise tagamiseks,” täpsustas Aav. Maksukorralduse seaduse § 29 punkt 13 kohaselt võib maksuhaldur avaldada maksusaladust sisaldavat teavet valla- või linnavalitsusele seoses füüsilisele isikule toetuse määramise või muu materiaalse abi osutamisega. Sellel juhul laieneb valla- või linnavalitsuse ametnikele MKS § 26 sätestatud maksusaladuse kaitse kohustus. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23141&tpl=1026Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus