Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Legaalne palk annab pisipere korral kindlustunde

Legaalne palk annab pisipere korral kindlustunde

Rubriik: MTA

Ümbrikupalka saava väikese lapse vanemad riskivad majanduslike raskustega, kuna ametliku sissetuleku suurusest olenevad nii vanemahüvitise suurus kui ka isapuhkuse tasu.

“Kui aus palk tagab pisipere korral sotsiaalse kindlustatuse ja võimaldab noortel vanematel muretult uue ilmakodanikuga koju jääda, peavad ümbrikupalka saavad väikelapse ema ja isa pere majandusliku olukorra pärast muretsema,” hindas Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav. “Palk, millelt tööandja on jätnud kas osaliselt või täielikult ettenähtud maksud maksmata, tähendab töötajale reeglina väiksemat vanemahüvitist ja isapuhkuse tasu,” selgitas Aav. Maksu- ja Tolliamet pöörab Eesti töötajate tähelepanu sellele, et igaühe võimuses on muuta nii enda kui lähedaste maksukäitumist ning otsustada legaalse palga kasuks. See vähendab sotsiaalseid riske nii noortele vanematele kui ka kõigile teistele. Vanemahüvitise eesmärk on hüvitada laste kasvatamise tõttu saamata jäänud tulu ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Hüvitise suurus arvutatakse taotleja eelmise kalendriaasta ühe kalendrikuu keskmise tulu alusel. Hüvitise suuruseks kuus on reeglina 100% hüvitise saaja eelmise kalendriaasta ühe kuu keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. 2008. aasta algusest jõustus puhkuseseaduse muudatus, mille kohaselt on töötaval isal õigus saada 10 tööpäeva isapuhkust ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Puhkuse eest tasutakse isale tema keskmise palga alusel, siiski mitte rohkem kui kolmekordset Eesti keskmist brutopalka. Seni oli isal õigus sellise sündmuse puhul saada täiendavat lapsepuhkust, mille eest tasuti 66 krooni päevas. MTA paneb igale töötajale südamele üle kontrollida, kas tema maksud on korrektselt makstud. Seda saab teha Internetis e-maksuameti/e-tolli teeninduskeskkonnas. Klientidel on võimalus tuludeklaratsioonidesse parandused sisse viia. Eraisik võib vaadata talle tehtud väljamaksete andmeid tööandjate kaupa, kes on temale tehtud väljamakseid deklareerinud. Selleks tuleb siseneda e-maksuameti/e-tolli uude versiooni -> valida Eraklient (vaid isikutel, kes saavad esineda e-keskkonnas mitme rolliga) -> horisontaalmenüüst “Väljamaksed ja tasumised” -> avanevast vasakmenüüst “TSD koondandmed” -> seal valitakse aasta -> klikata ettevõtte nimel. Lisainfot vanemahüvitise kohta võib leida Sotsiaalministeeriumi kodulehelt http://www.sm.ee/est/pages/goproweb0731. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23246&tpl=1026