Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Laiendame vabastusmeetodit

Laiendame vabastusmeetodit

Rubriik: Äripäev

Erki Uustalu, PricewaterhouseCoopersi juhtiv maksukonsultant ja EML juhatuse liige, kirjutab Äripäevas, et kaks aastat on visalt, kuid tulutult tõstatatud vajadust muuta tulumaksuseadust, et tagada füüsilistele isikutele reinvesteeritud kapitalitulude osas samaväärne kohtlemine äriühingutega. Samal ajal on jäänud tahaplaanile asjaolu, et meie maksusüsteem ei kohtle samaväärselt ka äriühingute eri tululiike.

Aare Kurist kirjeldas artiklis “Eesti viis aprillis läbi tõelise maksureformi” (ÄP, 31.05.2005), miks vabastusmeetodile üleminek välisriigist saadud dividendide osas oli Eesti konkurentsivõimele olulisem kui arutelu selle ümber, kas maksumäär peab langema ühe või kahe protsendipunkti võrra aastas. Vabastusmeetodile üleminek dividendide osas oli suur samm edasi, kuid mitte lõppvaatus konkurentsivõimelise maksusüsteemi väljaarendamisel. Tõsiselt tuleks kaaluda vabastusmeetodi laiendamist ka äriühingute saadud kasule osaluste võõrandamisest (sh likvideerimisjaotistele ja kasule kapitali vähendamisest) välismaiseis tütarühinguis. Välisriigi maksukohuslaselt saadud dividendide arvelt aktsionäridele dividende jaotav Eesti äriühing dividendide jaotamisel täiendavalt tulumaksu tasuma ei pea – eeldusel, et Eesti äriühingu osalus tütarühingus on vähemalt 15%. Välisriigis maksustatud tütarühinguis osaluste võõrandamisest saadud kasu osas tagatakse Eesti residendist äriühingule küll võimalus lükata topeltmaksustamist edasi kasumi jaotamise hetkeni, siis aga leiab topeltmaksustamine ikkagi aset. Enamik ELi riike väldib topeltmaksustamist, kuigi tihtilugu on vabastusmeetodi rakendumiseks sätestatud dividendide ja kasu puhul kindel lävi (nt osaluse suurus või osaluse ajalise hoidmise nõue). Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3742/arv_kolumn_374202.html Loe ka: Aare Kurist. „Eesti viis aprillis läbi tõelise maksureformi“: http://www.aripaev.ee/2882/arv_kolumn_288201.html