Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Läheneb tähtaeg metsatehingutest teatamiseks

Läheneb tähtaeg metsatehingutest teatamiseks

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet tuletab klientidele meelde, et 10. jaanuaril on tähtaeg eelmisel kvartalil sooritatud metsa ja metsamaterjali ostu-müügi tehingutest teatamiseks.

Alates 01.01.2007 on kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kes on ostnud või müünud metsamaterjali või kasvavat metsa kohustus esitada kvartaalselt ostu-müügiteatised järgneva kvartali esimese kuu 10. kuupäevaks. 10. jaanuariks 2008 esitatakse andmed 2007. aasta IV kvartali kohta. Raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatises (vorm RMMOMT) olevate ridade paljususe korral on ettevõtetel võimalik teatis laadida otse raamatupidamisprogrammist xml-faili moodustamisel e-maksuameti/e-tolli kaudu. xml faili kirjeldus ja xml faili näidis on toodud MTA veebilehel aadressil http://www.emta.ee/?id=14400. Ühtlasi tuletab MTA, et kel mõnes varasemas perioodis on jäänud raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatis esitamata, siis tuleb see esitada tagantjärele. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23124&tpl=1026