Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Läheneb füüsilise isiku tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg

Läheneb füüsilise isiku tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg

Rubriik: MTA

Teisipäeval, 1. juulil on füüsilise isiku tulumaksu tagastamise ja juurdemaksmise tähtaeg. 1. juuliks peavad 2007. aasta tuludeklaratsioonide põhjal tulumaksu juurde tasuma 8566 isikut, kogusummas 61 miljonit krooni.Tänase päeva seisuga on kohustus täidetud 5308 isiku poolt. Maksu- ja Tolliamet ootab veel 3258 maksumaksjalt 35 miljoni krooni laekumist.

Kokku kuulub 2007. aasta tuludeklaratsioonide alusel juurde tasumisele üle 740 miljoni krooni tulumaksu. Enamik juurdemakseid peab olema laekunud 1. oktoobriks.Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhataja asetäitja Hannes Udde sõnul on igal aastal neid maksumaksjaid, kes erinevatel põhjustel jätavad tulumaksu õigeaegselt tasumata. „Üllatus saabub järgmisel aastal, kui hakatakse deklareerima 2008. aasta tulusid ning oodates tulumaksu tagastust, laekub pangaarvele vähem raha”, sõnas Udde. Võla olemasolul lisanduvad ka intressid, mis on väga kõrge aastaprotsendiga — 22 protsenti aastas.Tulumaksu on tagastatud 439 246 deklaratsiooni alusel kogusummas 1,7 miljardit krooni.Maksu- ja Tolliamet saatis kõigile juurdemaksu tasumise kohustusega isikutele maksuteated.Oma maksuteadet ja isikuandmeid saab kontrollida e-maksuametis/e-tollis. Samuti võib info saamiseks ja muudatuste tegemiseks pöörduda kohaliku maksu- ja tollibüroo klienditeeninduse poole.Kui enammakstud tulumaks saadakse tagasi ning pärast esitatakse parandusdeklaratsioon, siis uut tagastust automaatselt ei toimu. Töö parandusdeklaratsioonidega nõuab aega ning uus tagastus võib toimuda pärast 1. juulit. Kui deklaratsioonis on soovitud, et tagastatav summa jääks tulevaste kohustuste katteks, tagastatakse enammakstud summa ainult kirjaliku avalduse alusel.2007. aasta eest esitati kokku üle 555 000 tuludeklaratsiooni, neist 88 protsenti läbi e-maksuameti/e-tolli. Deklaratsioonide arv kasvas aastaga 4,7 protsenti ning e-deklaratsioonide üldarv 7,8 protsenti. Viie tööpäeva jooksul said enammakstud tulumaksu tagasi 96 protsenti läbi e-kanalite tulu deklareerinud maksumaksjatest.Füüsilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale, kes deklareeris ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, on tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtajaks 1. oktoober.Loe maksuhalduri kodulehelt: http://www.emta.ee/?id=24286&tpl=1026