Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Kulutused tervisele väärivad maksusoodustust

Kulutused tervisele väärivad maksusoodustust

Rubriik: Äripäev

20. veebruari Äripäevas kirjutab OÜ Viimsi Tervis taastusarst Kaja Sepp, et kui ravikindlustus tasuks või osaliselt ennetavat taastusravi, tuleks meil tulevikus vähem maksta töövõimetustoetusi ja vähem läheks kaduma tööpäevi.

Investeeringud, mida tööandja teeb masinatesse, ehitistesse jne, on maksuvabad. Kui ta aga soovib investeerida oma inimtööjõudu, st töötajate tervisesse, peaks ta selle eest tasuma erisoodustusmaksu. Absurdne! Vaid töötervishoiuarsti ettekirjutuse alusel pärast töökohal tehtud riskianalüüsi tohib tööandja inimtööjõu eest hoolitseda erisoodustusmaksu tasumata. Hea muidugi, et töötervishoiusüsteem Eestiski juurdub.Ühiskonnale oleks palju tulusam, kui tööandja ja perearst moodustaksid hoopiski ühisrinde. Perearst saaks soovituskirja taastusraviks lähetada tööandjale, kes otsustaks, kas ja kui palju ta töötaja tervisesse investeerib. Kindlasti aitaks ja motiveeriks see töötajat olema tervem, sest valik, kelle tervisesse investeerida, jääb tööandjale. Selline kulu oleks küll maksusoodustust väärt.Eesti pensionisambad on leidnud väga laia kõlapinna. Kindlustatud vanaduspõlv on ahvatlenud paljusid pensionisse investeerima. Tulumaksu tagastamine vabatahtlikku pensionifondi aasta jooksul laekunud summalt on meelitav asjaolu. Arvestades aga eestlaste, eriti meie meeste, keskmist eluiga, ei jõua paljud oma pensionipõlve pikalt nautida.Täpsemalt saab lugeda http://www.aripaev.ee/3137/arv_kolumn_uus_313701.html või 20. veebruari Äripäevast lk 27.