Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

KUKU Raadios: Kohtutäituril rohkem võimalusi

KUKU Raadios: Kohtutäituril rohkem võimalusi

Rubriik: EML

Uue aasta esimeses saates Maksumaksja on juttu värskelt kehtima hakanud täitemenetluse seaduse muudatusest, mis lubavad kohtutäituritel arestida võlgniku sissetulekut teatud juhtudel juba siis kui sissetulek jääb toimetulekupiiri ja miinimumpalga vahele (st ületab 140 eurot). Kuula saadet siit: http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/maksumaksja-2018-01-09/

Kuula varasemaid saateid siit: http://podcast.kuku.postimees.ee/saated/maksumaksja/Värskelt kehtima hakanud TMS sätet vt siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/113062012002?leiaKehtiv#para132 (uus on § 132 lg 1.2).