Kuidas vältida topeltmaksustamise ohtu?

Kuidas vältida topeltmaksustamise ohtu?

Rubriik: Äripäev

Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo kirjutab Äripäeva debati veerus, et mitu maksukonsultanti väidavad, et muudetud tulumaksuseadus ei kaitse alati ettevõtjate topeltmaksustamise eest, kuidas siiski vältida topeltmaksustamise ohtu?

Topeltmaksustamise vältimise kohta on tulumaksuseaduses eraldi sätted – § 546. Kui seni sai juriidilise isiku topeltmaksustamist vältida põhiliselt vaid dividendi puhul, siis alates 2009. aastast laieneb tunduvalt maksubaas, mille puhul topeltmaksustamist vältida saab. Ära jääb ka isikute seotuse nõue (kehtiva tulumaksuseaduse § 50 lg 11 p 1 ja 3 on nõutav osalus 15 protsenti). Maksuvabastus on 1. jaanuarist 2009 kehtima hakkava tulumaksuseaduse § 546 lg 1 märgitud tingimustel (dividend saadud lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni residendist ja tulumaksukohustuslasest äriühingult vm välisriigi äriühing on väljamakselt tulumaksu kinni pidanud või selle aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud) laienenud ka likvideerimisjaotistele. Samuti äriühingu aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel või osaluse tagasiostmisel või tagastamisel saadud väljamakse osale, mis ületab osaluse soetamismaksumust või rahalisi sissemakseid väljamakse tegija omakapitali. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3942/arv_kysitlus_394201.html