Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Kuidas käib maksukelmus Eesti moodi?

Kuidas käib maksukelmus Eesti moodi?

Rubriik: EML

Maksumaksjate liidu ajakirja MaksuMaksja värske number uurib, mis asi on maksukelmus Eesti moodi. EML juhatuse esimees Lasse Lehis kirjutab karistusseadustiku hiljutisest muudatusest, mis sätestas kaks eraldiseisvat kuritegu – üks maksude vähem maksmise ja teine maksude rohkem tagasiküsimise kohta.

Maksupettuse sisu ei saa aga muutuda sellest, kas maksu makstakse vähem või küsitakse rohkem tagasi. EML ja artikli autor püüdsid eelnõu menetlemise ajal selle koostajatele seadusemuudatuse puudusi korduvalt selgitada. Paraku kõlasid argumendid kurtidele kõrvadele Riigikoguni välja. Veebruaris kirjutas MaksuMaksja „maksuviktoriinist “, kus TSD deklaratsiooni täites tuleb vastata küsimustele seotud isikutega tehtud tehingute kohta. EML hinnangul jääb selgusetuks, mida peab vastamisel aluseks võtma ja millised on vastuste õiguslikud tagajärjed. Rahandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti selgitused deklaratsiooni täitmisel üles kerkivatele probleemidele jätsid küsimustiku mõtte endiselt segaseks. Arvestades, et valesti vastamise eest võib korraliku trahvi saada, tuleks elementaarne info küsimustiku eesmärgi kohta avada tuludeklaratsiooni täitmise selgitustes, leiab EML jurist Martin Huberg . EML juhatuse esimehe Lasse Lehise arvates ei anna seotud isikutega tehtud tehingute kohta kogutud teave maksuhalduri tööks vajalikku infot. Valitsusleppesse kirja pandud maksupoliitika võtavad luubi alla erakonnad ja maksukonsultandid. Kõige kriitilisema hinnangu annab leppele eelmine rahandusminister Aivar Sõerd , kelle sõnul hoogustab selle täismahus rakendamine inflatsiooni, mistõttu euro kiire kasutuselevõtt jääb tühipaljaks lubaduseks. „Majanduse tasakaalustamiseks tuleks kas alandada makse või piirata avaliku sektori kulutusi, mida lepe aga ei sisalda ,“ möönab ta.Maksukonsultant Vello Vallaste märgib tunnustavalt ära, et valitsusleppes on märgatud tegevuslubade ja litsentsidega liialdamist. Lisaks loamajandusele soovitab ta valitsusel revideerida ka majandustegevuse registrit. Enammakstud maksusumma tuvastamise ja tagastamise võtab Riigikohtu otsuse ülevaates kõne alla maksukonsultant Gaily Kuusik . Kõrgeim kohus leidis, et pärast tagastusnõude tähtaegset teatavaks tegemist ja selle õigsuse tuvastamist on maksukohustuslasel õigus nõuda tagastusnõude täitmist tähtajatult. Ajakirja MaksuMaksja annab Eesti Maksumaksjate Liit välja juba 11. aastat. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Liit ühendab üle 2500 liikme. Täiendav info: Imbi E. KaljusteMaksuMaksja peatoimetaja Eesti Maksumaksjate Liit Ahtri 6a, 10151 Tallinn telefon: 626 4196 e-post: info@maksumaksjad.ee koduleht: www.maksumaksjad.ee