Kui talu läheb isalt pojale

Kui talu läheb isalt pojale

Rubriik: Maaleht

Tänases Maalehes saab lugeda Olavi Kärsna artiklit FIE ettevõtte üleminekust inimeselt inimesele kas pärimise või üleandmise korras – teema on kiiresti aktuaalsemaks muutumas. Ettevõtte üleandmine on reguleeritud võlaõigusseaduse ja maksukorralduse seadusega. Äriseadustik ja käibemaksuseadus viitavad üleandmise koha pealt võlaõigusseadusele. Tulumaksuseadus seab oma reegleid ainult ettevõtte üleandmisele FIE-lt äriühingule.

Äriseadustiku § 5 teise lõike järgi kohaldatakse ettevõttesse või selle organisatsiooniliselt iseseisvasse osasse kuuluvate asjade ja õiguste omandi või valduse tervikuna üleminekul võlaõigusseadust. Võlaõigusseaduse § 180 räägib ettevõtte üleminekust kas üleandja ja vastuvõtja vahel sõlmitud lepingu või seaduse alusel. Maksukorralduse seaduse § 36 ütleb, et kõik kohustused peale sunniraha maksmise kohustuse lähevad pärijale üle pärimisseaduses sätestatud korras ja § 37 ütleb sama ettevõtte või selle osa omandi või valduse ülemineku kohta võlaõigusseaduse kohaselt.Loe täpsemalt: http://www.maaleht.ee/?page=Seadus&grupp=artikkel&artikkel=11972