Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

KPMG: kaudsete maksude mõju ettevõtetele kasvab

KPMG: kaudsete maksude mõju ettevõtetele kasvab

Rubriik: Muud

KPMG Baltics annab pressiteates teada, et KPMG rahvusvaheline uuring näitab, et esimest korda 14 aasta jooksul ei tõusnud viimase aasta jooksul ettevõtete tulumaks üheski 106 vaadeldud riigis. Laiem maksubaas ja maksuseaduste rangem rakendamine tähendab, et kaudsete maksude globaalne tähtsus kasvab.

Ettevõtete kasumite maksustamine on viimasel aastal jätkanud langusteed, kuid riigieelarve tulude suurendamiseks otsivad valitsused võimalusi toodete ja teenuste maksustamiseks eelkõige otseste maksude kaudu. ”Juba aastaid on olnud märke, et valitsused pööravad rohkem tähelepanu kaudsele maksustamisele ning see suundumus on tänavu süvenenud,” ütles KPMG Balticsi maksuvaldkonna juht Joel Zernask. Ettevõtte tulumaks on maailmas keskmiselt 25,9 protsenti, mis on natuke alla ühe protsendi vähem kui eelmisel aastal. Madalaim keskmine on Euroopa Liidus, kus ettevõtte tulumaksumäär on langenud protsendi võrra – 23,2 protsendile. Kõrgeim keskmine on Aasia Vaikse ookeani piirkonnas – 28,4 protsenti. Kaudsete maksude globaalne keskmine on 15,7 protsenti, mis on viimasel viiel aastal vähe muutunud. Kuid keskmised kaudsed maksud on kõige kõrgemad ELis, kus käibemaks on keskmiselt 19,49 protsenti. Aasia Vaikse ookeani piirkonnas on see näitaja 11,14 protsenti. ELis kõrgeim ettevõtte tulumaks Maltal, madalaim Küprosel ja Bulgaarias Ettevõtte tulumaks ELi riikides kõige kõrgem Maltal – 35 protsenti – järgnevad Belgia 33,99 ja Prantsusmaa 33,33 protsendiga. Uutest liikmesriikidest on kõrgeim ettevõtte tulumaks Sloveenias (22 protsenti), järgnevad Eesti ja Tšehhi 21 protsendiga. Kõige väiksem maksumäär, 10 protsenti, on Küprosel ja Bulgaarias. Kaudsete maksude osas võrdles uuring käibemaksumäärasid ELi riikides. Taanis ja Rootsis on käibemaks kõige kõrgem – 25 protsenti, järgnevad Soome ja Poola 22 protsendiga. Eesti 18-protsendiline käibemaks on üks ELi madalamaid. Väiksem on see Ühendkuningriigis, Hispaanias, Küprosel ja Luksemburgis – kahes viimases 15 protsenti. ”Silmas tuleks pidada kolme asjaolu. Esiteks, kaudsed maksud ei ole tervikuna muutunud, samal ajal kui ettevõtte tulumaks on järjest langenud. Teiseks rakendavad valitsused üha enam kaudsete maksude süsteeme – praegu on neid riike 135 ning lisa on tulemas. Kolmandaks laieneb nende tehingute ring, millele rakendatakse kaudseid makse ning maksuametnikud koguvad neid makse ettevõtetelt üha efektiivsemalt,” kommenteeris Zernask. Zernaski sõnul pakub maailmas, kus ettevõtted ja nende kasumid on üha liikuvamad, tarbimise maksustamine valitsustele sissetulekuallikat, millest on raske loobuda. KPMG International viib ettevõtte tulumaksu ja kaudsete maksude uuringut läbi alates 1993. aastast. Valimisse kuulub 106 riiki, millest 30 on OECD liikmed, 27 Euroopa Liidu riigid, 20 Aasia Vaikse ookeani piirkonnast ja 20 Ladina-Ameerikast. Tänavune uuring võrdleb ettevõtete tulumaksumäärasid seisuga 1. aprill 2008 varasemate näitajatega kuni aastani 1999. Esimest korda on uuringus käsitletud käibemaksu või kaupade ja teenuste maksu näitajaid viie aasta lõikes 90 riigis. KPMG on ülemaailmne auditi-, maksu- ja nõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtete võrgustik. KPMG tegutseb 148 riigis ning liikmesettevõtetes töötab üle maailma rohkem kui 113 000 oma ala professionaali. KPMG võrgustiku sõltumatud liikmed on ühinenud Šveitsi ühingu KPMG International alla. KPMG International ei paku nõustamisteenuseid. Uuringu inglisekeelne täisversioon on leitav siit: http://tinyurl.com/5szn6h