Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Koroonakriis ja maksumuudatused

Koroonakriis ja maksumuudatused

Rubriik: EML

Koroonakriisi tõttu oli koalitsioon sunnitud menetlema lisaeelarvet ja sellega seonduvaid seadusemuudatusi kiirkorras (eelnõud 169 ja 171). Aprilli alguses esitas valitsus eelnõud Riigikogule, 15. aprillil võeti seadused vastu, president Kersti Kaljulaid kuulutas seadused välja 17. aprillil, ning need jõustusid 22. aprillil ja on avaldatud ka Riigi Teatajas.

Eelnõude materjalid (tekstid, seletuskirjad, arvamused) on kättesaadavad nii Riigikogu kui Riigi Teataja kodulehel. Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020002 Riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed): https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020001 Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) 170 SE: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/000826a5-0c93-407c-9fab-f173221748b4/Abipolitseiniku%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus%20(COVID-19%20haigust%20p%C3%B5hjustava%20viiruse%20SARS-Cov-2%20levikuga%20seotud%20meetmed) Juhime tähelepanu, et eelnõu 170 on tänase seisuga küll vastu võetud ja presidendile saadetud (20.04 toimus 3. lugemine parlamendis ja eelnõu saadeti presidendile), aga välja kuulutamata ja Riigi Teatajas avaldamata. Riigi Teataja kodulehel on koondatud ka kõik eriolukorda puudutavad muud õigusaktid, vt “Eriolukorra õigusaktid”: https://www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=7