Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Kõlar kaotas kohtus vaidluse maamaksutõusu osas

Kõlar kaotas kohtus vaidluse maamaksutõusu osas

Rubriik: Muud

ERR uudistes kirjutab Katrin Jüriso, et kohus jättis 19. augustil rahuldamata Paap Kõlari esitatud kaebuse Tallinna maamaksutõusu kohta.

Kohus asus seisukohale, et Paap Kõlari kaebus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata, teatas Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja. Kohus märkis, et maksude suuruse üle otsustamine ei saa olla kohtuvõimu pädevuses ning kohus saaks isikute maksukoormuse suuruse küsimuses sekkuda vaid juhul, kui maksukohustus oleks ilmselgelt ebaproportsionaalne.Kohtu hinnangul ei piira maamaks ebaproportsionaalselt ühtegi kaebuse esitaja põhiseaduslikku õigust ega vabadust ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007. aasta määrusega nr 46 kehtestatud 1,5%-list maamaksu määra ei saa pidada ebamõistlikult suureks.Loe täpsemalt: http://uudised.err.ee/index.php?06132810