Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete ajutine peatamine 2009. aasta 1. juunist

Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete ajutine peatamine 2009. aasta 1. juunist

Rubriik: EML

2009. aasta 28. mail jõustub kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus (RT I 2009, 26, 161), millega reguleeritakse kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemise korda aastatel 2009 – 2017. MTA avaldas muudatuste selgitamiseks oma kodulehel asjakohased materjalid.

Vt MTA materjale siit: http://www.emta.ee/kohustusliku-kogumispensioni-sissemaksete-ajutine-peatamine-2009-aasta-1-juunist&tpl=1026