iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Kohustuslike pensionifondide süsteem muutub

Kohustuslike pensionifondide süsteem muutub

Rubriik: EML

Rahandusministeerium ja Finantsinspektsioon on koostöös hinnanud finantskriisi mõju kohustuslike II samba pensionifondide tegevusele ning välja töötanud seadusemuudatused, mis suurendavad osakuomanike õigusi ja seavad fondivalitsejate tegevusele täiendavad kohustused ja piirangud. Seadusemuudatused kiideti Riigikogu poolt heaks 26. jaanuaril ning jõustuvad alates 2011. aasta 1.

augustist.

Finantsinspektsioon juhib kohustusliku pensionifondide osakuomanike tähelepanu järgmistele olulistele muudatustele:1) Alates 1. augustist 2011 on osakuomanikul võimalik talle kuuluvaid pensionifondi osakuid vahetada teise pensionifondi osakute vastu senise ühe korra asemel kolm korda aastas. Tulevaste sissemaksete suunamise uude pensionifondi võib osakuomanik uue korra järgi otsustada igal ajal. Seni sai seda teha samuti vaid kord aastas.

Finantsinspektsiooni hinnangul kõrvaldatakse muudatuste läbi oluline turutõrge, mille tulemusena antakse osakuomanikule suurem võimalus II samba pensionifondide turgu mõjutada, mis aitab kaasa efektiivsemalt toimiva turu tekkimisele.2) Lisaks aasta- ja poolaastaaruannetele peavad pensionifondivalitsejad nende poolt valitsetavate kohustuslike pensionifondide kohta koostama ja avalikustama igakuise investeeringute aruande. Investeeringute aruanne tuleb avalikustada järgneva kuu 15. kuupäevaks. Seeläbi muudetakse pensionifondide investeerimistegevus oluliselt läbipaistvamaks, kuna antakse võimalus tutvuda ja hinnata pensionifondi investeeringuid igakuiselt.

Seni oli fondivalitsejal kohustus avaldada investeeringud kaks korda aastas, aasta- ja poolaastaaruande lisana.3) Seadusemuudatustega kehtestatakse konservatiivsetele pensionifondidele lubatavate instrumentide liikide põhise regulatsiooni asemel riskipõhine regulatsioon. See tähendab, et lisaks väärtpaberi vormile piiratakse selle riskitaset. Konservatiivsete fondide võlakirjainvesteeringutele kehtestatakse reitingupiirangud - investeerida võib üksnes sellistesse võlakirjadesse, millele on omistatud vähemalt investeerimisjärgu krediidireiting, st mille krediidireiting ei ole väiksem kui Baa3 (Moody´s) või selle ekvivalent. Reitingupiirangute kasutamise eesmärgiks on muuhulgas vähendada konservatiivsete pensionifondide investeerimist riskantsetesse ja spekulatiivsetesse võlakirjadesse.

Muudatuste tulemusena eristuvad konservatiivsed fondid selgemini teistest fondiliikidest.4) Seadusemuudatuse läbi parandatakse kõigi kohustuslike pensionifondide tingimuste ja prospektide kättesaadavust. Fondivalitsejad on edaspidi kohustatud esitama pensionifondide tingimused ja emissiooniprospektid väärtpaberite keskregistripidajale, kes peab need tegema oma veebilehel avalikuks. Pensionifondi valimisel saab seeläbi teavet ühest kohast ning pakutavate pensionifondide tingimuste võrdlemiseks piisab veebilehe www.pensionikeskus.ee külastamisest.5) Seadusemuudatusega kehtestatakse täiendavad nõuded fondi vara investeerimisega seotud riskide juhtimise reeglitele ning mitmed täiendavad piirangud huvide konfliktide maandamiseks ja vältimiseks, kui pensionifondi vara investeeritakse fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse fondidesse ja osaletakse selle grupi ettevõtjate poolt korraldatud väärtpaberiemissioonides. Riskide juhtimise nõudeid täpsustab täiendavalt Finantsinspektsiooni juhend „Nõuded fondi vara investeerimisega seotud riskide juhtimisele”.6) Edaspidi on fondivalitsejal keelatud võtta kohustusliku pensionifondi arvel tema poolt valitsetavatesse teistesse fondidesse tehtud investeeringutelt valitsemistasu.

Kui kohustusliku pensionifondi vara investeeritakse mõnesse teise fondivalitseja valitsetavasse investeerimisfondi, tuleb sellelt investeeringult makstav valitsemistasu kohustuslikku pensionifondi tagasi kanda. Piirangu kehtestamisega soovitakse tagada, et fondivalitseja poolt valitsetavatesse teistesse fondidesse ei investeeritaks kohustuslike pensionifondide vara pelgalt seetõttu, et fondivalitsejal on huvi teenida nn topelttasusid.Lisaks seadusemuudatustele on Finantsinspektsioon oma juhendiga „Kohustusliku pensionifondi osakute turustamise nõuded” kehtestanud täiendavad nõuded pensionifondide müügitegevusele. Juhend kohustab pensionifondide pakkujat avaldama olulist teavet pensionifondi ja selle riskide kohta, et pensionifondide kliendid saaksid paremini hinnata pensionifondi oluliste tingimuste ja toimimise asjaolude vastavust oma investeerimiseesmärgile ja riskitaluvusele.Samuti kirjeldab juhend, missugused võtted pensionifondi osakute turustamisel on keelatud. Juhendi kohaselt peab pensionifondivalitseja maandama ja vältima sisereeglitega huvide konflikti, kus pensionifondi turustamisega seotud juhtide ja töötajate tasustamise alused innustaks neid loobuma või tegema järeleandmisi pensionifondi turustamisega seotud nõuete täitmise osas.

Samuti on keelatud teise pensionifondivalitseja või pensionifondi suhtes negatiivse fooni loomine, ilma et selleks puuduvad objektiivsed alused või seda tehakse viisil, kus meelevaldselt rebitakse välja üksikuid näitajaid.Eelnõu on kättesaadav siit. Finantsinspektsiooni juhendid on leitavad siit.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus (veebruar)

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus