Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Kohus ootab Rapla Dairylt ja maksuametilt kompromissi

Kohus ootab Rapla Dairylt ja maksuametilt kompromissi

Rubriik: Äripäev

Jaanika Topkin, Tallinna ringkonnakohtu ja Tallinna halduskohtu pressiesindaja kirjutab Äripäevas, et Äripäeva artiklis “Kohus ootab Rapla Dairylt kompromissi” on ebaõigesti kajastatud ASi Rapla Dairy (pankrotis) ning Maksu- ja Tolliameti vahelist halduskohtumenetlust.

AS Rapla Dairy (pankrotis) on esitanud Tallinna Halduskohtule kaebuse Maksu- ja Tolliameti 02.03.2004 otsuse nr 57 tühistamiseks, millega jäeti ennistamata vaide esitamise tähtaeg Rapla maksuameti 22.01.2003 otsusele nr K5270-1/427 ja 18.08.2003 maksuotsusele nr 4-05/1280. Lisaks taotleb AS Rapla Dairy (pankrotis) maksu- ja tolliameti kohustamist vaadata läbi sisuliselt ASi Rapla Dairy (pankrotis) vaie Rapla maksuameti haldusaktide peale ning vajadusel ennistada vaide esitamise tähtaeg. Äripäeva artiklis viidatakse sellele, et pankrotihaldur Peeter Allikvere ütles, et halduskohus on andnud maksukompromissi sõlmimiseks aega paar päeva, mis aga on eksitav. Siinkohal rõhutab kohus, et kohtuistungil andis kohus menetlusosalistele võimaluse jõuda kohtuvälisele kokkuleppele, mis on kaebuse esemest tulenevalt menetluslik, mitte sisuline, kokkulepe. Kohus võimaldas kaebaja poole taotlusel esitada kohtule hiljemalt 15.11.2007 menetlusliku kompromissleppe, millega oli nõus ka vastustaja. Menetlusosalistele võimaldati sõlmida menetluslik kompromiss, mitte maksukompromiss, kuna käesolev kohtuvaidlus ei ole sisuline maksuvaidlus. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3774/arv_vastukaja_377401.html