Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Kohtuskäimine läheb kallimaks

Kohtuskäimine läheb kallimaks

Rubriik: Postimees

Kai Kalamees kirjutab Postimehes, et riigikassa täitmise huvides tahab justiitsminister Rein Lang mitmekordistada kohtuasjadega seotud lõivud, mis muudab 2009. aastal kohtusse pöördumise inimeste jaoks kulukamaks.

Lõivude suurendamise ettepaneku kirjutas justiitsministeerium oma eelarveprojekti ning on koostamas ka vastavat riigilõivu, tsiviilkohtumenetluse seaduse ja halduskohtumenetluse seaduste ning äriseadustiku muudatuspaketti. «Eelnõu lähtub suurel määral Euroopas levinud põhimõttest, et kohtumenetluse lõivud peaksid suurusjärgus katma õigusemõistmise kulud,» seisab rahandusministeeriumile saadetud eelarvetaotluses. Eelnõu seadustamise järel peaks kohtuasjade toimingutelt riigile teenitav tulu kerkima uuel aastal võrreldes tänavusega 100 miljoni krooni võrra. Justiitsministeeriumi ametnikud polnud veel valmis eelnõu täpsemat sisu ja uute lõivude suurust tutvustama, sest tegu on töövariandiga.Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/?id=25203