Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Kohtujuristi arvamus Balbino suhkrutrahvi vaidluses

Kohtujuristi arvamus Balbino suhkrutrahvi vaidluses

Rubriik: EML

Eile, 17. veebruaril 2009. a esitas Euroopa Kohtu kohtujurist oma arvamuse Balbino suhkrutrahvi vaidluses (kohtuasi C‑560/07). Vaidluse osapoolteks on Balbiino AS ühelt poolt ja EV Põllumajandusministeerium ning Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus teiselt poolt. Eelotsusetaotluse esitas Euroopa Kohtule Tallinna Halduskohus.

Tavaliselt lähtub Euroopa Kohus asjas otsuse tegemisel kohtujuristi arvamusest. Arvamuse eestikeelset teksti saab lugeda siit: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007C0560:ET:HTML