Kogumispensionide seaduse muutmise eelnõu

Kogumispensionide seaduse muutmise eelnõu

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on ette valmistanud ja e-õiguses avaldanud kogumispensionide seaduse muudatuste eelnõu.

Suurem osa muudatusi puudutab pensionifondide tegevust. Täiendatakse konservatiivsete pensionifondide investeerimispiiranguid, täiendatakse fondivalitsejatele esitatavaid nõudeid, muudetakse pensionifondidega seotud aruandluse ja avalikustamise korda, muudetakse kohustuslike pensionifondide vahetamise ja sissemaksete suunamise reegleid. Näiteks praegu kord aastas toimuv fondide vahetamine asendatakse võimalusega vahetada fonde kolm korda aastas, aga sissemaksete suunamist uude fondi võib teha piiramatult igal ajal. Muudatusi tehakse ka vabatahtliku kogumispensioni puudutavates sätetes. Eelnõu sisaldab ka muudatusi tulumaksuseaduses. Tööandjatele antakse võimalus teha oma töötajate eest sissemakseid vabatahtlikku pensionifondi või täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse, kohustuseta tasuda nendelt sissemaksetelt erisoodustuse tulumaksu osa, kui need sissemaksed ei ületa 15% töötaja aastatulust ega 4 000 eurot. Vastavalt muudetakse ka füüsilise isiku tulust mahaarvamise tegemise reegleid selliselt, et maksuvaba piirmäär kehtib tööandja ja töötaja tehtud maksete kogusummale. Põhimõtteliselt saab ka praegu sama tulemuse, kui tööandja tehtud maksed deklareerida palgalisana – uus kord võimaldaks vaid tulumaksusoodustust kiiremini rakendada. Osaliselt on muudatustel ka ebasoodne mõju, sest praegu puudub tulumaksuseaduses III samba sissemaksete maksuvabastuse summaline piirang. Muudatuste jõustumine on kavandatud alates 1. jaanuarist 2011. Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda siin