Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Kogumispensioni makse kaob ajutiselt, töötuskindlustusmakse kokku 3%

Kogumispensioni makse kaob ajutiselt, töötuskindlustusmakse kokku 3%

Rubriik: EML

Eile, 14. mail võttis Riigikogu vastu kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse. Eelnõu esimene lugemine toimus mai alguses, teine lugemine 13. mail ja kolmas lugemine sujuvalt, tõrgeteta eile hommikul. Vastuvõetud seadusemuudatuste kohaselt on sissemaksete tegemine kohustuslikesse pensionifondidesse juunikuust alates ajutiselt peatatud ning aastast 2011 on sissemaksed senisega võrreldes poole väiksemad.

Vähenenud sissemaksed saab inimene mingil määral kompenseerida esitades kontohaldurile tagasivõetamatu avalduse makse määra ajutiseks tõstmiseks kolmele protsendile. Kogumispensioni makse käitub maksuarvestuses kassapõhiselt: juunist alates tehtavatelt väljamaksetelt 2% kohustusliku kogumispensioni makset mitte kelleltki enam kinni ei peeta. Alates 2010. aasta algusest on kogumispensioni süsteemiga liitunud inimestel soovi korral võimalik tasuda kogumispensioni makset 2%, aga riigipoolset 4% sel ajal teise sambasse ei lisata.Seaduse teksti ja seletuskirja saab lugeda Riigikogu kodulehel (eelnõu nr 476 SE).Paljud maksukohustuslased ei tea võib-olla veel ka seda, et Vabariigi Valitsus võttis 30. aprillil 2009 vastu määruse nr 71 Töötuskindlustusmakse määrad 2009. aastal (RT I 2009, 24, 147). See tähendab, et esimesest juunist töötajatele väljamakstavatelt palkadelt tasutakse töötuskindlustusmakset juba uute määrade alusel. Valitsuse 30. aprilli määrusega kehtestatakse töötaja töötuskindlustusmakse määraks 2% (senise 0,6% asemel), tööandja määr on 1% (varem 0,3%). Maksustamine toimub selle järgi, millal tasu inimesele välja makstakse (kassapõhiselt), mitte selle järgi, mis kuu eest välja teenitud rahaga tegu on. Esimene TSD deklaratsioon, mille muudatus kajastub, on juunikuu eest esitatav TSD, mis tuleb maksuhaldurile esitada hiljemalt 10. juuliks. Varasem valitsuse määrus (27.11.2008 nr 160 Töötuskindlustusmakse määrad 2009. aastal) tunnistatakse kehtetuks.Täpsemalt loe maikuu ajakirjast MaksuMaksja.