Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Kodust tööle sõit 2020. aastast alates maksuvaba

Kodust tööle sõit 2020. aastast alates maksuvaba

Rubriik: EML
Novembri lõpus võttis Riigikogu vastu tulumaksuseaduse muudatuse, mis täiendab erisoodustuse paragrahvi. Muudatus jõustub 2020. aasta 1. jaanuarist ning annab tööandjatele võimaluse maksuvabalt hüvitada töötajate elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks kasutatud ühistranspordi pileti hinna.Riigi teatajas avaldati seadus 6.12.2018: https://www.riigiteataja.ee/akt/106122018002Riigikogu 21. novembri istungi stenogrammi vt siit: http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201811211400#PKP-23676Eelnõu 648SE materjale vt siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/77d0e5ca-214a-4817-a48c-52cec13f345d/Tulumaksuseaduse%20t%C3%A4iendamise%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(648%20SE%20I)