Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Koduomanike maamaksuvabastust laiendav seadus (596 SE)

Koduomanike maamaksuvabastust laiendav seadus (596 SE)

Rubriik: EML

17.02.2014. a algatasid Eesti Reformierakonna fraktsioon ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon Riigikogus seaduseelnõu “Koduomanike maamaksuvabastust laiendav maamaksuseaduse muutmise seadus 596 SE”.

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt on eelnõu eesmärgiks laiendada kehtivat koduomanike maamaksuvabastust:

  • senised kodualuse maa maksuvabastuse pindalalised piirangud (asulas ja tiheasustusega alal 0,15 ha ning mujal 2 ha) kohaldatakse iga ühis- ja kaasomaniku kohta eraldi (mitte enam ühiselt), lõpetades korteriomandite omanike ning kinnisasja ühis- ja kaasomanike ebavõrdse kohtlemise tulenevalt omandivormist;
  • kodualune liitsihtotstarbega maa, mille hulka kuulub elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlvik, vabastatakse maamaksust ka sellise maa muude sihtotstarvete osas senistes pindalalistes piirangutes kõikide sihtotstarvete peale kokku.

Mäletatavasti tegi Riigikohus hiljaaegu lahendi, milles tunnistas maamaksuseaduse § 11 lg 3 põhiseadusega kooskõlas olevaks, kuigi halduskohus oli teisiti leidnud. Küsimus puudutas just kaasomanikele laienevat maamaksuvabastust. Seaduseelnõu peaks eeldatavasti seadusena vastuvõtmise korral jõustuma 1.1.2015. a. Esimene soodsam maamaksuteade tuleks vahetult enne Riigikogu valimisi.Vt Riigikohtu lahendit siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569234Vt seaduseelnõud siit: http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=c056a97a-c00e-4e28-b43e-ffaa7b28d117&