Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

KMD vormi muudatused – sõiduauto

KMD vormi muudatused – sõiduauto

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on koostanud ja kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi üles riputanud käibedeklaratsiooni uue vormi eelnõu.

Muudatused on seotud sõiduautode käibemaksumuudatustega. Lisaks sellele muudetakse ka määrust, mis reguleerib sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korda ning käibemaksu arvestuse pidamise korda. KMD saab 2 uut lahtrit (5.3 ja 5.4), milles täpsustatakse esmalt, kas maksukohustuslane arvab 100% või kuni 50% sisendkäibemaksust maha ning lahtri siseselt kajastatakse andmed sõiduautode arvu kohta ja nendega seotud sisendkäibemaksu summa kohta. Ka KMD lisa INF vormil märgitakse erisuste lahtrisse kood 11, mis näitab, et sisendkäibemaks arvatakse maha osaliselt (kuni 50%). Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korras tehakse sõiduautosid silmas pidades täpsustused. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et seadus nõuab sõiduauto soetamisega seotud sisendkäibemaksu korrigeerimist, kui 100%-lise sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusega sõiduauto võetakse kahe aasta jooksul osaliselt mitteettevõtlusega seotud otstarbel kasutusele. Sellisel juhul on erandina korrigeerimisperioodiks kaks aastat, ehk sõiduauto sisendkäibemaksu summa jagatakse 24 kuule. Pärast esimese kahe aasta jooksul tehtud korrigeerimist järgnevate kalendriaastate lõpus korrigeerimisperioodi jooksul sellise sõiduauto osas korrigeerimisi olenevalt sõiduauto kasutusotstarbe või maksustatava ja maksuvaba proportsiooni muutumisest ei tehta. Sellise sõiduauto sisendkäibemaksu korrigeeritakse vastavalt selle sõiduauto kasutusele üksnes korrigeerimisperioodi lõpus viiendal kalendriaastal või sellise sõiduauto võõrandamise kuul, kui see toimub enne korrigeerimisperioodi lõppu. Käibemaksu arvestuse pidamise korda lisatakse nõue pidada eraldi arvestust üksnes ettevõtluses ja osaliselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel tasutud või tasumisele kuuluva käibemaksu osas. Vt menetlusdokumente siit: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/32b44c2d-ce5d-4189-b2e0-c4078743e944