Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

KKK tulumaksuseaduse muudatuse kohta

KKK tulumaksuseaduse muudatuse kohta

Rubriik: EML

Tulumaksuseaduse kohaselt peab tööandja maksma töötajale tehtud erisoodustuselt tulumaksu. 1. jaanuaril 2018 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt saab tööandja, kes on sõiduauto omanik või vastutav kasutaja ja ei võimalda sõiduauto kasutamist tööülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks (nn erasõitudeks), teavitada sellest Maanteeametit, kes liiklusregistri pidajana teeb sõiduki registriandmetesse märke selle kohta, et sõiduautot kasutatakse üksnes tööülesannete täitmiseks ega kasutata erasõitudeks. Seoses saabuva muudatusega on Maanteeametile esitatud palju küsimusi, millest teeme siinkohal kokkuvõtte – korduma kippuvad küsimused (KKK) tulumaksuseaduse muudatuse kohta.

Kuidas Maanteeameti teavitamine sõiduauto kasutusotstarbe kohta käib? Reeglina teavitatakse Maanteeametit e-teeninduses, kus tuleb teha vastav linnuke kinnituse juurde, et tööandja ei luba sõiduautot kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Lisaks sellele on võimalik Maanteeameti teavitamiseks pöörduda ka sobivasse Maanteeameti teenindusbüroosse, kus tuleb täita, omakäeliselt allkirjastada ning esitada vastav kirjalik taotlus. Kes peab ja saab Maanteeametit sõiduauto kasutusotstarbe kohta teavitada? Maanteeametit saab teavitada tööandja, kes on sõiduauto liiklusregistrisse kantud omanik või vastutav kasutaja. Mida teha, kui sõiduauto kasutusotstarve muutub? Kui Maanteeametit on eelnevalt teavitatud sellest, et sõiduautot ei lubata kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, kuid edaspidi soovitakse seda lubada, saab vastava märke liiklusregistrist eemaldada. Ka seda toimingut saab reeglina teha Maanteeameti e-teeninduses, kuid on võimalik pöörduda ka Maanteeameti teenindusbüroosse, kus tuleb täita, omakäeliselt allkirjastada ning esitada vastav kirjalik taotlus. Millal saab Maanteeametit teavitama hakata? Maanteeameti e-teeninduses on teavitamise võimalus olemas hiljemalt 2017. aasta detsembrikuu keskpaigast. Maanteeameti teenindusbüroodes saab vastavasisulisi taotlusi hakata esitama pärast seaduse jõustumist, s.o alates 02.01.2018 (01.01 on riigipüha ja kõik teenindusbürood on suletud). Kui palju maksab Maanteeameti teavitamine sõiduauto kasutusotstarbest? Tegemist on tasuta toiminguga. Mis juhtub sõiduauto omanikuvahetuse korral? Kui Maanteeametit on eelnevalt teavitatud sellest, et sõiduautot ei lubata kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, ja sõiduki omanik muutub, kustutab Maanteeamet vastava märke registrist. Sõiduki uus omanik saab soovi korral Maanteeametit uuesti teavitada. Kas Maanteeametit peab teavitama ka juhul, kui sõiduautot kasutatakse erasõitudeks? Ei, Maanteeametit peab teavitama üksnes juhul, kui sõiduautot ei lubata kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Kas Maanteeametit saab teavitada telefoni või e-posti teel? Ei. Maanteeametit saab teavitada üksnes e-teeninduse kaudu või teenindusbüroos kohapeal, sest isik, kes Maanteeametit teavitab, on vaja tuvastada ning kontrollida, kas ta on sõiduki omanik või vastutav kasutaja. Kes omab ligipääsu liiklusregistris olevatele teavituste andmetele? Tegemist on avaliku teabega, st igaüks võib sisestada konkreetse sõiduauto registreerimisnumbri sõiduki avalikku taustakontrolli ning vastusena kuvatakse muuhulgas info selle kohta, kas Maanteeametit on teavitatud sellest, et sõiduautot ei lubata kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Maanteeameti poole võib kõnealuste andmete saamiseks pöörduda ka kirjaliku taotlusega, kuid sellisel juhul on tegemist tasulise päringuga, mis maksab 4 eurot päringu kohta. Kas Maanteeametit peab teavitama ka veoautode, busside, haagiste või traktorite puhul? Ei, Maanteeamet teeb märke sõiduki kasutusotstarbe kohta ainult M1-kategooria sõidukitele, st sõiduautodele. Sõiduauto on sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks juhikohale kuni kaheksa istekohta ja mille täismass üldjuhul ei ületa 3500 kg.MKM kodulehel avaldatud selgituste asukoht: https://www.mnt.ee/et/soiduk/kkk-tulumaksuseaduse-muudatuse-kohta