Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Kinnisvara vahendusest saadud kasu tuleb deklareerida

Kinnisvara vahendusest saadud kasu tuleb deklareerida

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib seoses läheneva tulude deklareerimisega tähelepanu, et kinnisvara müügi- ja vahendustegevusest saadav kasu tuleb deklareerida.

Isiku omandis olevast kinnisvara müügi- ja vahendustegevusest saadav kasu tuleb deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ning saadud kasult tasuda tulumaks. Kui eraisik tegeleb kinnisvara vahendusega, kui ettevõtlusega, siis peab vara võõrandamisest saadud tulult maksma nii tulumaksu kui sotsiaalmaksu. Juhul, kui tegemist ei ole pikemaajalise ettevõtluse tunnustele vastava tegevusega, siis sotsiaalmaksu tasuma ei pea.Broneeringute müügist saadud tulu maksustatakse samal põhimõttel, kui kinnisvarast saadud müügitulu.Füüsiline isik ei pea kinnisvara müügist saadud tulu deklareerima, kui:- kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum, mida maksumaksja kuni võõrandamiseni kasutas oma alalise või peamise elukohana. Kui müüdavat eluruumi kasutati ka muul otstarbel, näiteks üüriti välja või kasutati ettevõtluses, siis laieneb maksuvabastus proportsionaalselt enda elukohana kasutatavate ruumide pindala suhtele;- – kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum ning kinnisasi on läinud maksumaksja omandisse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise teel;- – kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum ning nimetatud eluruum ja selle juurde kuuluv maa on läinud maksumaksja omandisse ostueesõigusega erastamise teel ning kinnistu suurus ei ületa 2 hektarit;- – suvila või aiamaja vallasasjana või kinnisasja olulise osana on maksumaksja omandis olnud üle kahe aasta ning kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit;- – müüakse omandireformi käigus tagastatud maad.Tulumaksuseaduses on loetelu tuludest, millelt isik tulumaksu maksma ei pea ning seaduses ei ole maksustatavate tulude lõplikku loetelu. Kui müüakse kinnisvara, millele maksuvabastus ei laiene, siis tuleb need tehingud deklareerida. Täpsemalt saab lugeda Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt (http://www.emta.ee/?id=3372 ).