Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Kiireks tulumaksu tagasisaamiseks kevadel kontrolli koolitusasutusele antavaid andmeid juba täna

Kiireks tulumaksu tagasisaamiseks kevadel kontrolli koolitusasutusele antavaid andmeid juba täna

Rubriik: MTA

Seoses alanud kooliaastaga, palub maksuhaldur klientidel tähele panna, et koolituskulusid tasudes esitatavad andmed oleksid korrektsed. Samuti peavad koolitusasutused pöörama tähelepanu koolituskulu deklaratsioonidel sisalduvate andmete õigeaegsele ja täpsele kogumisele.

See on oluline, et tuludeklaratsiooni esitades enammakstud tulumaks kevadel kiiresti ja ilma lisadokumente esitamata tagasi saada. Koolituskulu tasunud inimestel tasuks hoolt kanda, et koolitusasutusele oleks teada tema nimi ja isikukood. Juhul, kui koolituskulu tasuti kellegi teise (näiteks lapse) eest, peab koolitusasutusele teatama nii koolitatava nime ja isikukoodi, kelle eest koolituskulu tasuti kui ka koolituskulu tasunud inimese nime ja isikukoodi. Koolituskulu tasunud inimese andmete esitamine on väga oluline juhul, kui koolitataval endal, näiteks lapsel, ei ole tulusid, millest hiljem koolituskulu maha arvata. Tulust saab maha arvata alla 26 aasta vanuse lapse eest tasutud koolituskulu. Kevadel tuludeklaratsiooni täites kasutab väga suur hulk inimesi just koolituskuludele mõeldud maksusoodustust. Näiteks 2005. aasta deklareeriti koolituskulusid kokku 923 miljoni krooni ulatuses, 154 tuhandes tuludeklaratsioonis. Korrektsete koolituskulu deklaratsiooni INF 3 õigeaegne esitamine koolitusasutuste poolt ja neis kajastatud informatsiooni õigsus mõjutab andmeid füüsiliste isikute eeltäidetud tuludeklaratsioonidel. Kui koolitusfirma jätab oma klientide andmed maksuhaldurile esitamata või neis esinevad vead, siis on andmed puudulikud ka füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsioonil ning seetõttu on takistatud tulumaksu kiire tagasisaamine. Juhime tähelepanu ka sellele, et füüsiline isik saab koolituskulu oma maksustatavast tulust maha arvata ainult juhul, kui see on tema poolt makstud: – riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses, – avalik-õiguslikus ülikoolis, – antud õppekava osas koolitusluba omavas või positiivselt akrediteeritud erakoolis või – eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses õppimise eest. Seda, kas Eesti haridusasutusel on kehtiv koolitusluba ning kas õppekava on akrediteeritud, saate kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kodulehelt: http://ehis.hm.ee/. Koolitusluba või akrediteering antakse välja tähtajaliselt ning enne õppima asumist on soovitav koolitusasutuselt küsida, kas vastav õppekava omab kehtivat akrediteeringut või koolitusluba. Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda oma asukohajärgse Maksu- ja tolliameti teenindusbüroo poole. Teenindusbüroode kontaktandmed leiate Maksu- ja tolliameti veebilehelt www.emta.ee või tasuta infotelefonile 1811 helistades. Vt MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/index.php?id=4450