Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Keskerakond kägistab Tallinna eramuid

Keskerakond kägistab Tallinna eramuid

Rubriik: Postimees

Kalev Kukk, peaministri nõunik, ning Ülle Rajasalu, Tallinna linnavolikogu liige kirjutavad Postimehe arvamusküljel, et maamaksus kui omandimaksu ühes eriliigis pole õigupoolest midagi üleloomulikku. Ühelt poolt on see avalike eelarvete üks tuluallikaid, kuigi kõikjal väheoluline, teisalt peaks see kaasa aitama maa kui piiratud ressursi otstarbekale ja ühiskonna poolt soositud kasutamisele.

Ent samas peetakse igas demokraatlikus ühiskonnas kinni ka põhimõttest, et maks omandilt ei tohi kunagi ja kusagil sundida omanikku oma omandist loobuma. Tallinn ei eira oma maamaksuga üksnes seda põhimõtet, vaid kavatseb seda üha enam rakendada moel, kuidas kunagi Nõukogude võim sundis «majanduslike hoobadega» kulakuiks tembeldatud talumehi kolhoosi astuma. 2001. aastal maamaksuseaduse uuendamisel tehtud väärotsused, mille tulemusena eiratakse maamaksu suuruse määramisel täielikult ruumiplaneerimise aluspõhimõtteid ja maa kasutusotstarbe erisust, on üha enam omandamas repressiivse ja segregatsioonilise varjundi. Äärmuslikku absurdsusesse jõuti sellega, et suurte korruselamute kinnisvaraprojektidest ja ärimaaga tehtud tehingutest asuti tuletama nn väikeelamumaale rakendatava maksu suurust (vaevalt viiendikulist «hinnaalandust» ei saa siin küll kuidagi käsitleda soodustusena), mis sest, et elamumaa maamaksu korral on tegemist lõpptarbimisliku kuluga, ärimaa puhul seevastu kuludesse kantava tootmissisendiga. See ei tähenda midagi muud kui küünilist eeldust, et kunagi endale ise kodu ehitanu, kes elatub tavaeestlase palgast või mitte just suurest pensionist, peab maamaksu tasumisel olema sama suutlik kui miljardiliste käivetega äriühingud. Kõiki, nii äriühinguid kui väikeelamu omanikke, nii spekulante kui ka oma tulevikku investeerijaid (viimast kas või pensionipõlve silmas pidades) asuti lööma ühe vitsaga. Maamaksu praeguse korralduse vildakus avaldub erakordse selgusega Tallinna keskerakondliku linnavõimu kavatsuses suurendada järgmisest aastast maamaksu 2,5 korda. Lasna- ja Mustamäe suurtes korterelamutes ei pruugi seda keegi tähele panna, väikeelamute elanikel nöörib see kõri veelgi enam kinni. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/181207/esileht/arvamus/302060.php