Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Kes kokkuleppel või omal soovil töölt lahkub, töötuskindlustushüvitist ei saa

Kes kokkuleppel või omal soovil töölt lahkub, töötuskindlustushüvitist ei saa

Rubriik: Muud

Riigikogu võttis 49 poolthäälega vastu õiguskomisjoni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse (180 SE).

Muudatustega tunnistatakse kehtetuks 1. jaanuaril 2013 jõustuma pidanud töölepinguseaduse muudatused, mis puudutavad töötuskindlustushüvitiste maksmist inimestele, kes lõpetavad töösuhte oma algatusel või poolte kokkuleppel. Algataja väitel on käesoleva seaduse eesmärk vähendada tööjõu nõudluse ja pakkumise erinevusi, lühendada töökoha vahetamisele kuluvat aega ning tööhõivet säilitades soodustada töötuskindlustuses kehtivat olukorda, kus kindlustuskaitsega on kaetud sunnitud töötuse juhtumid. Seaduse vastu hääletas 43 Riigikogu liiget.Riigikogu pressiteade: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=173175