Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Keda võib koondada esmajärjekorras?

Keda võib koondada esmajärjekorras?

Rubriik: Maaleht

Helve Toomla kirjutab Maalehes, et töölepingut saab lõpetada koondamisega üksnes siis, kui töö lõpeb töömahu vähenemise, tootmise või töö ümberkorraldamise, varem töötanud töötaja tööle ennistamise vms põhjuse tõttu. Mõnda töötajat ei saagi koondada.

Oluline on just töö lõppemise asjaolu. Koondada võib töötajat näiteks ka siis, kui ühe inimese tööülesanded jagatakse teiste vahel. Koondamise ettevalmistamisel lasub tööandjal terve hulk kohustusi, mille täitmata jätmine võib töövaidluse korral kaasa tuua töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamise ning koondatud töötaja tööle ennistamise või hüvituse maksmise. Kõigepealt tuleb selgitada, kas töötajate hulgas on neid, kelle koondamine on täiesti keelatud või kelle suhtes on kehtestatud erikord. Loe täpsemalt: http://www.maaleht.ee/2008/09/18/seadus/2073