Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Kavandatavad tulumaksuseaduse muudatused ei taga investorite võrdset kohtlemist

Kavandatavad tulumaksuseaduse muudatused ei taga investorite võrdset kohtlemist

Rubriik: EML

Rahandusministeerium avalikustas hiljuti tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega lubati viia ellu valitsusliidu lepinguga seatud eesmärk kohelda maksustamisel füüsiliste isikute väärtpaberiinvesteeringutest saadud kasu sarnaselt juriidiliste isikute väärtpaberiinvesteeringutest saadud kasuga.

EML arvates ei täida eelnõu seda eesmärki, sest füüsiliste ja juriidiliste isikute maksustamisel siiski jääb üsna palju erinevusi.Niinimetatud investeeringukontole lubatakse eelnõu kohaselt kanda vaid Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite müügist saadud tulu.Maksusoodustuse alt on välistatud näiteks USA ja Aasia väärtpaberid. Taoline piirang on investorites tekitanud nõutust ja pahameelt. EML teeb ettepaneku laiendada maksusoodustust kõikidele väärtpaberitele ning lisada vajadusel tingimus, et väärtpaber peab olema hoiustatud EMP lepinguriigis asuval väärtpaberikontol.Maksusoodustuse alt on välja jäetud osalused aktsiaseltsides ja osaühingutes, millega ei kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul. EML arvates oleks kindlasti vaja hõlmata ka sellised investeeringud.EML arvates vajaks ümbertöötamist ka säte, millega soovitakse kärpida pangahoiuste maksuvabastust. Põhimõtteliselt on õige, et praegusel kujul põhjustab pangaintresside maksuvabastus ebavõrdset kohtlemist, kuid EML arvates saaks ebavõrdset kohtlemist kõrvaldada ka sel teel, et anda maksuvabastus investeerimishoiusele sarnastele finantstoodetele nagu näiteks rahaturu- ja indeksifondide osakud.Mõningaid kahtlusi tekitab ka kavatsus muuta investeerimisriskiga elukindlustuslepingute maksustamist. EML soovitab selle muudatuse asemel kehtestada täielik maksuvabastus kõikidele investeeringutele (nt ka väärtpaberitele ja hoiustele), mida on hoitud üle 12 aasta.EML on jätkuvalt arvamusel, et eelnõus kavandatud muudatusi on võimalik rakendada juba 2008. aastast. Kuigi eelnõu vajab veidi kohendamist ja asjatundjate ringis läbiarutamist, oleks EML arvates igati reaalne jõustada eelnõu tagasiulatuvalt 2008. aasta algusest.Investeerimist ja säästmist soodustavad abinõud oleksid praeguses majandusolukorras väga vajalikud, mistõttu tuleks nende abinõudega kiirustada.Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme.