Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Kaubandus-Tööstuskoda: maksuotsused avalikuks!

Kaubandus-Tööstuskoda: maksuotsused avalikuks!

Rubriik: EML

Eesti Kaubandus-Töötuskoda (ETK) saatis Rahandusministeeriumile ettepaneku maksukorralduse seaduse muutmiseks. Ettepaneku kohaselt tuleks Maksu- ja Tolliameti kodulehel hakata jõustunud maksuotsuseid avaldama.

KTK kirjas selgitatakse, et “Selline muudatus annaks nii ettevõtjatele aga ka laiemalt kõikidele ühiskonnaliikmetele paremad võimalused saada rohkem infot koostööpartnerite ja muude isikute kohta. Lisaks annab maksuotsuste avaldamine maksukohustuslasele selgitusi ja juhiseid, kuidas oma maksukohustust täita ehk ühtlustab praktikat. Maksuotsuste avaldamine aitab seega suurendada maksukeskkonna läbipaistvust ning parandada maksukuulekust.”EML ei toeta sellist muudatust. See riivab ebaproportsionaalselt nii ettevõtlusvabadust (sh ärisaladust) kui eraelu puutumatust ning kallutab maksukohustuslasi iga hinna eest vältima häbiposti sattumist, viimane võib aga suure tõenäosusega kaasa tuua maksuotsuse vältimise sõltumata sellest, kas maksuhalduril ka sisuliselt õigus on või mitte. Selline kord ei oleks demokraatlikus riigis põhjendatud, pigem liiguks Eesti selliselt oma kuulsusrikka taasiseseisvumiseelse ajastu põhimõtete juurde. Loodame, et Rahandusministeeriumi ametnikud näitavad ka sel korral üles südikust Eesti riigi aluspõhimõtete eest seismisel.Loe KTK kirja siit: https://www.koda.ee/et/uudised/maksuotsused-voiksid-olla-avalikud