Kas on põhjust karta Euroopa Kohut?

Kas on põhjust karta Euroopa Kohut?

Rubriik: Äripäev

Äripäeva Tulumaksu erilehes debateerivad Ivo Vanasaun Deloitte Advisory AS-st ning Reet Teder Kaubandus-Tööstuskojast teemal: „Kas on põhjust karta Euroopa Kohut?“

Ivo Vanasaun leiab, et aastal 2009 äriühingute maksubaas sisuliselt ei muutu. Endiselt maksustatakse äriühingu jaotatud kasumit, samuti kingitusi, annetusi, vastuvõtukulusid ning ettevõtlusega mitteseotud kulusid ja väljamakseid. Nende kulude ja väljamaksete aastapõhise koondsumma arvutamine näitab senisest enam, et Eestis on tegemist nn ettevõtte tulumaksuga. Maksuekspertide seisukohad seadusemuudatuste vettpidavuse kohta on erinevad. Eeldatavalt võib kohtusse minna kas Euroopa Komisjon või mõni ettevõtjatest, kel huvi Eestis jaotamata kasumina kogunenud miljonid ja miljardid välismaisele emaettevõtjale maksuvabalt välja maksta. Eesti riigi headele argumentidele vaatamata ei saa võimalikku kaotust siiski täielikult välistada. Euroopa Kohus on ka varem üllatuslikke lahendeid teinud. Reet Teder leiab, et muudetud tulumaksuseaduse vaidlustamine Euroopa Komisjoni poolt ELi direktiividele ja kohtulahenditele mittevastavuse tõttu on vähetõenäoline. EL käsitles Eesti äriühingute tulumaksu kinnipeetava maksuna. Seda mitte maksusüsteemi sisu, vaid vormilise tunnuse alusel, lähtudes ühest Euroopa Kohtu lahendist. Siit järeldus, et kui Eesti kõrvaldab need tunnused, mis võimaldavad vormiliselt käsitleda tulumaksu kinnipeetava maksuna, on ühtlasi EK etteheidete alus ära langenud. Seda Eesti just tegigi. Arengud toimusid ka ELis. Ühes kohtuasjas pani Euroopa Kohus paika tunnused, mis peavad olema täidetud, et maks kvalifitseeruks kinnipeetavaks maksuks: see on iga maks, millega maksustatakse tulu, mis on saadud liikmesriigis, kus dividende välja makstakse, kui maksukohustus tekib dividendide või muude kasumieraldiste väljamaksmise tõttu, kui maksubaasiks on dividend vm kasumieraldis ja kui maksukohustuslane on dividendi saaja. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3943/new_eri_artiklid_394310.html Tutvu tulumaksuseaduse muudatustega siit.