Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Kaks uut Riigikohtu lahendit maksuasjades

Kaks uut Riigikohtu lahendit maksuasjades

Rubriik: EML

13. veebruaril avalikustas Riigikohus kaks kohtulahendit maksuasjas.

Kohtuasjas 3-3-1-90-07 selgitab Riigikohus, et äriühingu juhatusele liikmele tehtud tagastamatu väljamakse puhul võib eeldada, et see on juhatuse liikme tasu ja maksustatakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga. Kui juhatuse liige on sama äriühingu aktsionär või osanik, siis tuleb alati kontrollida, kas väljamakse iseloom ei viita pigem kasumi jaotamisele sarnaselt dividendile. Väljamakse iseloomu hindamisel tuleb vajadusel muu hulgas välja selgitada, millised olid juhatuse liikme ametiülesanded äriühingus, milliseid töid teevad töölepingu alusel töötavad isikud ja milliseid juhatuse liige, kui palju on juhatuse liige saanud muid tasusid samast äriühingust või muudest allikatest, milline on tehtava töö maht ja keerukus ning millist kvalifikatsiooni see nõuab, millised on äriühingu üldised majandustulemused. Oluline võib olla ka väljamaksete sagedus. Riigikohus rõhutab ka seda, väljamakse maksuõiguslik kvalifitseerimine dividendiks või juhatuse liikme tasuks ei sõltu üldjuhul sellest, kas äriühing on kinni pidanud äriseadustikus sätestatud kasumi jaotamise korrast. Kui maksuhaldur siiski peab sotsiaalmaksu määramist õigeks, peab ta maksuotsuses arusaadavalt motiveerima, miks ja millistele tõenditele tuginedes on maksuhaldur jõudnud järeldusele, et väljamakse on juhatuse liikme tasu. Otsuse teksti vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-90-07 Kohtuasjas 3-3-1-97-07 viitab Riigikohus oma varasemale praktikale seoses hoolsuskohusega. Kui soetatud kauba või teenuse müüjat ei ole võimalik tuvastada, siis maksustatakse kauba või teenuse eest makstud summa tulumaksuga kui ettevõtlusega mitteseotud väljamakse. Otsuse teksti vt http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-97-07