Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Kaks maksueelnõu Riigikogu menetluses

Kaks maksueelnõu Riigikogu menetluses

Rubriik: EML

Riigikogu menetluses on käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE), mis vastuvõtmise korral jõustub 1. jaanuaril 2011.

Olulisemad muudatused eelnõus on:

  • kassapõhise käibemaksuarvestuse kasutamise õiguse laiendamine äriühingutele (§ 44)
  • pöördmaksustamise kohustustuse kehtestamine kinnisasja ja metallijäätmete siseriiklikule käibele (§ 411)

Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda siin Riigikogu menetluses on ka maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE), mis vastuvõtmise korral jõustub 1. jaanuaril 2011. Olulisemad muudatused eelnõus on:

  • muudetakse väljaandes Ametlikud Teadaanded dokumentide avaldamise korda (§ 55)
  • laiendatakse maksuhalduri õigusi viia läbi ettevõtja tegevuskohas vaatlusi ilma sellest ette teatamata (§ 72 lg 3)
  • laiendatakse maksuhalduri õigusi teha halduskohtu loal täitetoiminguid veel enne maksusumma määramist maksukohustuslasele (§ 1361 lg 1)

Erinevalt eelnõu algversioonist ei ole Riigikogule esitatud eelnõus enam sätet, mis piiraks maksuvõla ajatamise tähtaega 12-le kuule. Samuti jäeti välja muudatus, mille kohaselt oleks maksuhaldur saanud õiguse ise peatada haldusakti täitmist, et mitte maksta kohtukaotuse korral maksukohustuslasele intresse. Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda siin