Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Rubriik: EML

Rahandusministeerium avaldas e-õiguses käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis peaks jõustuma 1. jaanuaril 2011.

Olulisemad muudatused eelnõus: Käibemaksust vabastatakse spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenus, mida sihtasutus osutab füüsilisele isikule (§ 16 lg 1 p 3). Seaduse praeguses sõnastuses on selline vabastus antud ainult mittetulundusühingutele. Kehtestatakse pöördmaksustamise kohustus Eesti-sisestele kinnisvara ja metallijäätmete müügitehingutele (§ 411). Kassapõhise käibemaksuarvestamise õigust laiendatakse ka juriidilistele isikutele, kelle aastakäive jääb alla 3 miljoni krooni (§ 44). Eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda siin