Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlatusringil

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlatusringil

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on ette valmistanud ja saatnud kooskõlastusringile käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga tehakse mitmeid muudatusi ning täiendusi tulenevalt Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi (2006/112/EÜ) regulatsioonist ning ka praktikas üleskerkinud probleemide lahendamiseks.

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt on eelnõu koostamise eesmärk võtta üle Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (edaspidi käibemaksudirektiiv) mõningad uued sätted, mis puudutavad maksustatava väärtuse määramist ja teatavaid meetmeid maksudest kõrvalehoidumise või maksustamise vältimise ära hoidmiseks. Need meetmed puudutavad seotud isikute vaheliste tehingute maksustatava väärtuse määramist, mille korral on õigus maksuhalduril nõuda tehingu turuväärtuselt maksu tasumist. Eluruumi hooldusteenus ei ole edaspidi maksuvaba teenus. Oluline muudutus puudutab ka ühe maksukohustuslasena registreeritud isikuid. Eelnõu kohaselt on ka edaspidi praegu kehtivatel tingimustel õigus isikutel registreeruda ühe maksukohustuslasena ehk käibemaksugrupina. Põhimõtteline erinevus võrreldes kehtiva korraga seisneb selles, et käibemaksugrupina registreeritud isik tegutseb kolmandate isikute suhtes kui üks isik. Praegu ühise maksukohustuslasena registreeritud isikud teevad tehinguid kolmandate isikutega igaüks oma nimel. Uuendatud on viiteid käibemaksudirektiivile arve rekvisiite käsitlevas sättes. Ettevõtjaid ehk enim huvitav muudatus puudutab sõiduautode omatarbe maksustamise regulatsiooni. Seletuskirjas märgitakse, et senise Eestis kehtiva korra kohaselt (KMS § 12 lg 7) fikseeritud omatarbe summa ei ole direktiiviga kooskõlas, sest ei ole tagatud, et maksustatav summa moodustaks teenuse osutamise kogukulu. Selle tagajärjeks on ebavõrdne kohtlemine, sest odava sõiduauto erasõitudeks kasutamisel võib fikseeritud maksustatav summa olla kõrgem, kui tegelik kulu ja kallimate autode puhul on kogukulu oluliselt suurem. Arvestades piirmäära 2000 krooni, mis on ilma käibemaksuta ca 1695 krooni (käibemaks 305) kuus, saab arvutada, millise auto puhul on selline kulutus kuus põhjendatud. Tutvu seaduseelnõuga siit. Tutvu seaduseelnõu seletuskirjaga siit.