Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Käibemaksuseaduse muudatused

Käibemaksuseaduse muudatused

Rubriik: EML

Riigikogu võttis 11.11.2009. a vastu käibemaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (551 SE).

Muudatused on tingitud uutest Euroopa direktiividest. Direktiiviga 2008/8/EÜ muudetakse teenuse käibe tekkimise koha määratlemise reegleid (KMS § 10), direktiiviga 2008/9/EÜ muudetakse mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korda ja direktiiviga 2008/117/EÜ muudetakse ühendusesisese käibe aruandlust (KMS § 28). KMS § 10 uue redaktsiooni kohaselt hakkab välismaa ettevõtjatele osutatavate teenuste puhul kehtima üldreeglina Eestis 0% maksumäär ja pöördmaksustamine teenuse saaja riigis (praegu on see nii vaid KMS § 10 lõikes 2 loetletud teenuste puhul).

Kui teenust osutatakse Euroopa Liidus (sh Eestis) asuvale tarbijale, maksustatakse see teenuse osutaja asukohas (st Eestis 20% või 9% määraga). Siiski jäävad kehtima praegu KMS § 10 lõikes 1 sätestatud erandid, mis määravad käibe toimumise asukohaks teenuse osutamise koha (kinnisasjaga seotud teenused, kultuuriteenused). Sisulisi muudatusi nähakse ette ka kaubaveo teenuste ja transpordivahendite üürimise maksustamisel. Kui president seaduse välja kuulutab, siis jõustub see 01.01.2010.

a. Osad sätted jõustuvad ka 01.01.2011. a. Tutvu seaduseelnõuga siit.

Tutvu seaduseelnõu seletuskirjaga siit.