Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduseelnõu

Käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduseelnõu

Rubriik: EML

Rahandusministeerium on koostanud ning e-Õiguse andmebaasi kooskõlastamiseks riputanud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Seaduse eelnõu koostamise eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (käibemaksudirektiiv) muudatused. Muudatused puudutavad teenuse käibe tekkimise koha määratlemist (direktiiv 2008/8/EÜ), mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korda (direktiiv 2008/9/EÜ) ja ühendusesisese käibe aruandlust (direktiiv 2008/117/EÜ). Aktsiisikaupadega tehtavate maksupettuste vältimise eesmärgil maksustatakse sarnaselt tollilao ja maksulaoga aktsiisilaosisesed tehingud 0%lise käibemaksumääraga senise 18%lise määra asemel. Maksupettuste vältimise eesmärgil lisatakse seadusesse maksuhaldurile võimalus aktsiisikauba käitlejalt nõuda tagatist, kui on alust arvata, et maksukohustus jäetakse täitmata. Eelnõuga täiendatakse käibe mõistet, lisades kauba sundvõõrandamise. Tutvu seaduseelnõu ja selle seletuskirjaga e-Õiguse andmebaasis (ddoc formaadis failid) siit. Tutvu direktiiviga 2008/8/EÜ siit. Tutvu direktiiviga 2008/9/EÜ siit. Tutvu direktiiviga direktiiv 2008/117/EÜ siit. Tutvu käibemaksudirektiivi (2006/112/EÜ) konsolideeritud redaktsiooniga (pdf formaadis fail) siit.