Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Käibemaksus mitu muudatust

Käibemaksus mitu muudatust

Rubriik: Äripäev

Aiki Kuldkepp, Ernst & Young Baltic ASi maksukonsultant, kirjutab Äripäevas valitsuse poolt eelnõuna heaks kiidetud ja Riigikogule menetlemiseks saadetud käibemaksuseaduse eelnõust.

Kasutusliisingu maksustamine muutub kallimaks. Seni oli auto müügihind liisimise alguses maksustatud ainult juhul, kui lepingus oli selgelt kirjas, et liisinguaja lõppedes läheb omandiõigus auto lepingujärgsele kasutajale (nn kapitalirent). Uue seaduse kohaselt maksustatakse auto kohe selle üleandmisel ka siis, kui lepingus sätestatakse omandiõiguse ülemineku võimalus või rendilepingu pikendamise võimalus. Seega hakatakse ka kasutusliisingut maksustama kui kauba müüki, mille puhul käibemaks kuulub kohe tasumisele. Auto omatarbe maksukoormus tõuseb. Erisoodustuse 2000kroonise kuumäära tõstmisega 4000 kroonile tõuseb ka omatarbe maksustatav väärtus. Jääb võimalus pidada sõidupäevikut, kui autot kasutatakse eratarbimises vähem. Maksustav väärtus korrigeeritakse turuhinnast erineva hinnaga müügi korral. Tegemist on ettevõtja jaoks positiivse muudatusega, kuna see piirab maksustatava väärtuse korrigeerimise ainult tehingutele seotud isikute vahel ja kui ühel tehingupooltest on piiratud käibemaksu mahaarvamise õigus. Turuhinda saab kohaldada ainult juhul, kui seotud isikute vahelises tehingus kohaldatakse turuhinnast erinevat hinda maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/4084/arv_kolumn_408402.html