Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Käibemaksupettuste teemaline doktoritöö Tartu Ülikoolis

Käibemaksupettuste teemaline doktoritöö Tartu Ülikoolis

Rubriik: EML

Eile, 27. augustil 2012 kaitses Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas edukalt oma doktoritööd maksuadvokaat Kaspar Lind. Doktoritöö teemaks oli “Käibemaksupettused ja nende tõkestamine” (ingl k – Value added tax fraud and its prevention).

Käibemaks on kujunenud tänapäeval paljudes riikides üheks olulisemaks tuluallikaks. Käibemaksu rakendamisel lisandväärtuse maksuna tekivad aga mitmed riskid ning kirjanduses viidatakse sellele, et selline süsteem on aldis maksupettustele. Kaspar Linnu doktoriväitekiri lähtus eeldusest, et hetkel kehtiv süsteem on pettustealdis ning seda olukorda ei saa lahendada efektiivselt parema järelevalvega või järelevalvemehhanismide parandamisega. Töö põhiväide oli, et pöördmaksustamine on olemasolevatest ettepanekutest kõige efektiivsem ja lihtsamini rakendatav meede, mis oluliselt vähendaks maksupettuseid. Kaspar Lind on EML nõukoja liige, Eesti Maksuteadlaste Seltsi juhatuse liige ning vandeadvokaat advokaadibüroos Casus.Loe töö kohta täpsemalt Tartu Ülikooli kodulehelt.