Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Käibemaksumäära tõusu pehmendav seadus võeti vastu

Käibemaksumäära tõusu pehmendav seadus võeti vastu

Rubriik: EML

Eileõhtusel erakorralisel istungjärgul võttis Riigikogu vastu käibemaksumäära tõstmisega seotud seaduse, mis leevendab ettevõtjatele käibemaksumäära tõstmise lühikesest etteteatamisajast tulenevat mõju. Seaduse täispikk pealkiri on riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse rakendamise seadus.

Parlamendis kandis eelnõu numbrit 556SE ning vastuvõetud seaduse tekst on hetkel kättesaadav vaid Riigikogu kodulehel: http://www.riigikogu.ee/?page=pub_file&op=emsplain&content_type=application/msword&u=20090902094322&file_id=747078&file_name=556SE2lug.doc&file_size=42496&mnsen=556+SE&fd=01.09.2009 Kui president on seaduse välja kuulutanud, avaldatakse see viivitamatult ka Riigi Teatajas. Seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja lõviosa sätteid rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2009. Seadus pikendab ühe kuu võrra üleminekuperioodi, mis on ette nähtud müügisaali hinnasiltide uuendamiseks ja käibedeklaratsioonide esitamiseks. Kuni 30. septembrini võib kauba eest võtta käibemaksu tõusu võrra kõrgemat hinda kui on hinnasildil. Samuti lubatakse esitada juulikuu käibedeklaratsioone hilinemisega kuni 30. septembrini 2009. Selleks kuupäevaks deklaratsiooni esitanuile ei rakendata seaduses ettenähtud sunniraha ja nende tegevust ei tõlgendata maksuhalduri tegevuse takistamisena. Seadus näeb ette võimaluse kompenseerida ettevõtjatele käibemaksumäära kiirest muutmisest tingitud täiendavad kulud, kui ettevõtja tõendab, et need kulud poleks mingil juhul saanud tekkida käibemaksumäära pikema etteteatamisega muutmisel. Kompenseerimise täpsema korra kinnitab rahandusminister. Huvilistel on Riigikogu esmaspäevase ja teisipäevase istungi stenogramme võimalik lugeda Riigikogu kodulehel. 31.08.2009 istungi stenogramm (eelnõu esimene lugemine): http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1251709500 01.09.2009 istungi stenogramm (eelnõu teine ja kolmas lugemine): http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1251806700